Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Ny blogg

januari 17, 2012

Jag har slutat att skriva på denna bloggsida och vill i stället hänvisa till moderaternaikalmarkommun.blogspot.com Här skriver jag och några fler moderater från kommunen. Du hittar aktuella frågor, inbjudningar till aktiviteter och mycket mer.

Välkommen!

Malin

 

Annonser

Barn ska inte behöva betala för att låna böcker!

oktober 11, 2011

I dag på förmiddagen hade vi arbetsutskott i Kalmar kommun. Vi hade ett antal ärenden uppe, bl a om en överenskommelse mellan kultur- och fritid och barn- och ungdom. Det hela handlade om skolbiblioteken. Som förslaget ligger så innebär det att förskolan ska betala när de går till biblioteket. Detta är helt tokigt. Innan, när biblioteken själva hade hand om detta så funkade det bra. Barnen kunde låna de böcker som de ville. Men nu så ska det kosta pengar och de stora förlorarna är barnen. Det är inte ok.

Ärendet återremitterades, dvs skickades tillbaka. Förvaltningarna får arbeta fram ett nytt förslag.

Malin

Hur svårt kan det vara?

oktober 7, 2011

Kalmar har sedan mars 2004 pratat om att det borde skapas en mottagning för Unga Vuxna i kommunen. En mottagning dit man kan vända sig när det krisar i livet. 16 mars fattade Kommunstyrelsen beslut om att höra med landstinget om vi kunde arbeta fram detta tillsammans. Landstinget svarade i september 2004, relativt snabbat alltså, att det ville man. Det ordnades studieresor, överläggningar. 1:a september 2005 beslutade landstingstyrelsen att en Unga vuxna-mottagning skulle starta i Kalmar. Allt var frid och fröjd, alla var nöjda.

Det var då. Nu, 6 år senare har inte någon mottagning startat. Jo, det finns i några andra kommuner, men inte i Kalmar. Alliansen har tryckt på, både i kommunen och i landstinget. Men det har tyvärr inte hjälpt. De som blir lidande är de unga. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar hos unga, framför allt hos tjejer. Vi vet också att om man får hjälp snabbt så är det lättare att bli frisk igen. 

Men, man ska ju inte ge sig. Moderaterna kommer att ligga på, någon gång så måste det lösa sig. Det är vi skyldiga de unga.

Malin

Men vad händer – eller händer inte?

september 28, 2011

Nu brinner det i Kalmar, i natt även i Oxhagen. Anlagda brander som hotar bostäder, butiker och skolor. Polisen är på plats och brandkåren gör sitt jobb. I måndags kväll hade vi i kommunfullmäktge en lång diskussion om vad som händer i Berga och hur kommunen kan/bör/ska agera. Johan Persson (S) svarade att vi behöver jobba mer tillsammans med fastighetsägarna. Berga centrum är slitet och behöver rustas upp. Det är sant, men jag tror inte att det är hela problemet. För många unga handlar det om att det behöver aktiviteter och olika mötesplatser. Använd föreningslivet, kyrkan, fritidsgården m.m. m.m m.m

I dagens media kan vi läsa att skolornas områdesgrupper inte fungerat på 7 år. De vet inte riktigt sitt syfte. Till det så vet vi att fritidsgården i Oxhagen, den så välbehövliga, har lagts ner. Å nu brinner det. Jag vet inte hur många år som majoriteten sagt att de ska jobba med att utveckla Oxhagen, men vad har hänt?

Det är en katastrofal utveckling som vi ser i olika delar av kommunen just nu. Nu krävs det samarbete, samordning och vuxna som står upp för de unga.

Malin

Svar från Stefan Attefall

september 26, 2011

Vi har fått svar från Stefan Attefall (KD). Han hoppas på ett beslut inom en snar framtid. Vi tackar för det, men kommer hålla kolla så att det blir något beslut.

-_1_0A784500071A7494004C951EC1257913-
       
S2011/8098/Sr
Pär-Gustav Johansson
 

 

Bästa Pär, Henrik, Malin och Harald!

 

Tack för ert brev!

 

Jag vill informera er om att frågan om landshövdingen i Kalmar län självklart har en hög prioritet i regeringskansliet. Förhoppningsvis kommer regeringen fatta beslut i frågan inom en snar framtid.

 

Lycka till i ert fortsatta arbete!

 

Stockholm i september 2011

 

Med vänlig hälsning
Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister

Bibblan ska finnas för alla!

september 26, 2011

 

Att våra förskole- och skolbarn ska få besöka bibliotek är en självklarhet. Nyfikenheten hos ett litet barn ökar läslusten. Nu kan det bli stopp för detta i Kalmar.

I grund och botten ligger ett beslut som kom redan för ett år sedan, att flytta 3,5 miljoner kronor från kultur- och fritidsförvaltningen till barn-och ungdomsförvaltningen. Detta kan komma att få konsekvensen att barn och ungdomsförvaltningen blir nödd och tvungen att sätta restriktioner för våra ungdomars besök på biblioteken.

Förskolecheferna har slagit larm och vi lyssnar och kan bara med bestämdhet konstatera att det är helt oacceptabelt att dra ner på biblioteksbesöken på grund av ekonomiska skäl. Böcker är grunden för barnens lärande. Från förskoleklass och genom hela skolan.

Bibblan ska finnas för alla. Det står i bibliotekslagen:” … i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till bibliotek.”

Malin

När får vi en ny landshövding?

september 15, 2011
PRESSMEDDELANDE från Moderaterna i Kalmar län
 
Samtalen om att bilda en storregion med ett eller flera av våra grannlän är nu inne i en intensiv fas. Samtidigt ser regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand över den statliga regionala förvaltningen med uttalad målsättning att skapa en ny regional samhällsorganisation med väsentligt färre och större län.
I detta skede saknar Kalmar län, sedan den 15 april i år, en landshövding som kan verka för Kalmar läns bästa vid en framtida regionbildning. Det är en oacceptabel situation.
Moderaterna i Kalmar län kräver att civil- och bostadsminister Stefan Attefall snarast ger besked om när en ny landshövding kan vara på plats i residenset i Kalmar.

Satsa på de yngre barnen!

september 14, 2011

Det görs mycket som är bra i Kalmar. Nu senast fick jag en dragning på Destination Kalmar över hur Kalmarsund kan bli mer tillgängligt för kalmarbor och besökare. Många spännande förlag presenterades och jag tror att det kommer att uppskattas av kalmarborna. Det är satsningar som man räknar på långsiktligt ska ge ett ökat värde för staden. Förhoppningsvis så kommer vi som redan bor här att trivas bättre och att besökare ska trivas så pass så att de kan tänka sig att flytta hit.

Fast det är klart, hela livet består ju inte av möjligheter att få bada mitt i stan. Det kan ju vara så att det är barnfamiljer som flyttar hit och då tror jag att de även tittar på andra viktiga faktorer. Förskolan till exempel. Samma dag som jag fick dragningen om mer Kalmarsund så sprang jag på en förtvivlad förälder. Nu skulle det placeras fler barn i barngrupperna, dessutom i relativt små lokaler. Det är inte ok. Småbarnsgruppen med 20 barn och 3,75 pedagoger är en alldeles för stor grupp, enligt forskningen i alla fall. Forskningsreslutat visar att små barn inte ska vara i så stora grupper. Barnen klarar inte att ha relationer med så många olika männiksor. Det är bättre med en grupp på 15 barn och 3 pedagoger än 20 barn och 4 pedagoger.

Detta har vi moderater lyft allt sedan valet 2010. Vi vet att det kostar pengar, men det är en väl värd investering som lönar sig både nu och i framtiden!

Malin

augusti 23, 2011

Nu börjar den ekonomiska krisen i världen påverka oss i Kalmar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar nu ner skatteprognosen vilket gör att vi i Kalmar förväntas tappa ca 22 miljoner kronor, dvs vi halverar överskottet. Nu vet vi inte vad som händer framöver. Regeringen lägger sin budgetproposition den 20 september och världen har inte stannat av än. Den återhämtlning som vi var inne i har tagit en paus.

När det skakar i omvärlden måste vi se om vårt hus. Tyvärr har inte Kalmar samlat på sig i ladorna tidigare högkonjungturer. Vi vet dessutom att delar av den kommunala verksamheten är dyrare än i andra kommuner utan att för den saken skull hålla en högre kvalitet.

Det är lätt att i såna här lägen konstatera att andra kommuner har det jobbigare än Kalmar och att vi förväntar oss bidrag av staten. Visst, andra kommuner har det tuffare, men vad hjälper det Kalmar?

Nä, vi måste hålla i Kalmars ekonomi. Nu är det verkligen läge att se över hur verksamheten fungerar, se över så att det inte sker dubbelarbete. Den genomlysning vi i moderaterna pratat om sedan 2006 borde sjösättas. Hitta smarta administrativa lösningar med bl a hjälp av digital teknik s k e-förvaltning. För det är så, välfärd ska levereras oavsett konjunktur.

Malin

Demokratin satt ur spel i KSRR

augusti 18, 2011

Efter varje val så väljs politiker till olika nämnder och styrelser. Dessa nämnder har sedan att sköta en hel del viktiga uppgifter under åren fram till nästa val. Eftersom vi har två olika block inom politiken så består dessa nämnder av majoritet och opposition.

Inför varje möte så träffas majoriteten för sig och oppositionen för sig för att gå igenom dagordningen och diskuterar hur man ska hantera olika ärenden. Det är inget konstigt alls. Som majoritet vill man alltid vara trygg i att man får igenom de beslut man för fram. Men det som nu har uppdagat sig inom socialdemokratin – att man har möten med bara vissa – det är konstigt och ett hot mot demokratin! När man dessutom kan läsa kommentarar i media som ”reultatet blev ju bra så då spelar det ju inte så stor roll”, då har man verkligen satt demokratin ur spel.

Malin