Archive for oktober, 2011

Barn ska inte behöva betala för att låna böcker!

oktober 11, 2011

I dag på förmiddagen hade vi arbetsutskott i Kalmar kommun. Vi hade ett antal ärenden uppe, bl a om en överenskommelse mellan kultur- och fritid och barn- och ungdom. Det hela handlade om skolbiblioteken. Som förslaget ligger så innebär det att förskolan ska betala när de går till biblioteket. Detta är helt tokigt. Innan, när biblioteken själva hade hand om detta så funkade det bra. Barnen kunde låna de böcker som de ville. Men nu så ska det kosta pengar och de stora förlorarna är barnen. Det är inte ok.

Ärendet återremitterades, dvs skickades tillbaka. Förvaltningarna får arbeta fram ett nytt förslag.

Malin

Annonser

Hur svårt kan det vara?

oktober 7, 2011

Kalmar har sedan mars 2004 pratat om att det borde skapas en mottagning för Unga Vuxna i kommunen. En mottagning dit man kan vända sig när det krisar i livet. 16 mars fattade Kommunstyrelsen beslut om att höra med landstinget om vi kunde arbeta fram detta tillsammans. Landstinget svarade i september 2004, relativt snabbat alltså, att det ville man. Det ordnades studieresor, överläggningar. 1:a september 2005 beslutade landstingstyrelsen att en Unga vuxna-mottagning skulle starta i Kalmar. Allt var frid och fröjd, alla var nöjda.

Det var då. Nu, 6 år senare har inte någon mottagning startat. Jo, det finns i några andra kommuner, men inte i Kalmar. Alliansen har tryckt på, både i kommunen och i landstinget. Men det har tyvärr inte hjälpt. De som blir lidande är de unga. Vi vet att den psykiska ohälsan ökar hos unga, framför allt hos tjejer. Vi vet också att om man får hjälp snabbt så är det lättare att bli frisk igen. 

Men, man ska ju inte ge sig. Moderaterna kommer att ligga på, någon gång så måste det lösa sig. Det är vi skyldiga de unga.

Malin