Archive for september, 2011

Men vad händer – eller händer inte?

september 28, 2011

Nu brinner det i Kalmar, i natt även i Oxhagen. Anlagda brander som hotar bostäder, butiker och skolor. Polisen är på plats och brandkåren gör sitt jobb. I måndags kväll hade vi i kommunfullmäktge en lång diskussion om vad som händer i Berga och hur kommunen kan/bör/ska agera. Johan Persson (S) svarade att vi behöver jobba mer tillsammans med fastighetsägarna. Berga centrum är slitet och behöver rustas upp. Det är sant, men jag tror inte att det är hela problemet. För många unga handlar det om att det behöver aktiviteter och olika mötesplatser. Använd föreningslivet, kyrkan, fritidsgården m.m. m.m m.m

I dagens media kan vi läsa att skolornas områdesgrupper inte fungerat på 7 år. De vet inte riktigt sitt syfte. Till det så vet vi att fritidsgården i Oxhagen, den så välbehövliga, har lagts ner. Å nu brinner det. Jag vet inte hur många år som majoriteten sagt att de ska jobba med att utveckla Oxhagen, men vad har hänt?

Det är en katastrofal utveckling som vi ser i olika delar av kommunen just nu. Nu krävs det samarbete, samordning och vuxna som står upp för de unga.

Malin

Annonser

Svar från Stefan Attefall

september 26, 2011

Vi har fått svar från Stefan Attefall (KD). Han hoppas på ett beslut inom en snar framtid. Vi tackar för det, men kommer hålla kolla så att det blir något beslut.

-_1_0A784500071A7494004C951EC1257913-
       
S2011/8098/Sr
Pär-Gustav Johansson
 

 

Bästa Pär, Henrik, Malin och Harald!

 

Tack för ert brev!

 

Jag vill informera er om att frågan om landshövdingen i Kalmar län självklart har en hög prioritet i regeringskansliet. Förhoppningsvis kommer regeringen fatta beslut i frågan inom en snar framtid.

 

Lycka till i ert fortsatta arbete!

 

Stockholm i september 2011

 

Med vänlig hälsning
Stefan Attefall
Civil- och bostadsminister

Bibblan ska finnas för alla!

september 26, 2011

 

Att våra förskole- och skolbarn ska få besöka bibliotek är en självklarhet. Nyfikenheten hos ett litet barn ökar läslusten. Nu kan det bli stopp för detta i Kalmar.

I grund och botten ligger ett beslut som kom redan för ett år sedan, att flytta 3,5 miljoner kronor från kultur- och fritidsförvaltningen till barn-och ungdomsförvaltningen. Detta kan komma att få konsekvensen att barn och ungdomsförvaltningen blir nödd och tvungen att sätta restriktioner för våra ungdomars besök på biblioteken.

Förskolecheferna har slagit larm och vi lyssnar och kan bara med bestämdhet konstatera att det är helt oacceptabelt att dra ner på biblioteksbesöken på grund av ekonomiska skäl. Böcker är grunden för barnens lärande. Från förskoleklass och genom hela skolan.

Bibblan ska finnas för alla. Det står i bibliotekslagen:” … i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till bibliotek.”

Malin

När får vi en ny landshövding?

september 15, 2011
PRESSMEDDELANDE från Moderaterna i Kalmar län
 
Samtalen om att bilda en storregion med ett eller flera av våra grannlän är nu inne i en intensiv fas. Samtidigt ser regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand över den statliga regionala förvaltningen med uttalad målsättning att skapa en ny regional samhällsorganisation med väsentligt färre och större län.
I detta skede saknar Kalmar län, sedan den 15 april i år, en landshövding som kan verka för Kalmar läns bästa vid en framtida regionbildning. Det är en oacceptabel situation.
Moderaterna i Kalmar län kräver att civil- och bostadsminister Stefan Attefall snarast ger besked om när en ny landshövding kan vara på plats i residenset i Kalmar.

Satsa på de yngre barnen!

september 14, 2011

Det görs mycket som är bra i Kalmar. Nu senast fick jag en dragning på Destination Kalmar över hur Kalmarsund kan bli mer tillgängligt för kalmarbor och besökare. Många spännande förlag presenterades och jag tror att det kommer att uppskattas av kalmarborna. Det är satsningar som man räknar på långsiktligt ska ge ett ökat värde för staden. Förhoppningsvis så kommer vi som redan bor här att trivas bättre och att besökare ska trivas så pass så att de kan tänka sig att flytta hit.

Fast det är klart, hela livet består ju inte av möjligheter att få bada mitt i stan. Det kan ju vara så att det är barnfamiljer som flyttar hit och då tror jag att de även tittar på andra viktiga faktorer. Förskolan till exempel. Samma dag som jag fick dragningen om mer Kalmarsund så sprang jag på en förtvivlad förälder. Nu skulle det placeras fler barn i barngrupperna, dessutom i relativt små lokaler. Det är inte ok. Småbarnsgruppen med 20 barn och 3,75 pedagoger är en alldeles för stor grupp, enligt forskningen i alla fall. Forskningsreslutat visar att små barn inte ska vara i så stora grupper. Barnen klarar inte att ha relationer med så många olika männiksor. Det är bättre med en grupp på 15 barn och 3 pedagoger än 20 barn och 4 pedagoger.

Detta har vi moderater lyft allt sedan valet 2010. Vi vet att det kostar pengar, men det är en väl värd investering som lönar sig både nu och i framtiden!

Malin