Archive for augusti, 2011

augusti 23, 2011

Nu börjar den ekonomiska krisen i världen påverka oss i Kalmar. Sveriges kommuner och landsting (SKL) räknar nu ner skatteprognosen vilket gör att vi i Kalmar förväntas tappa ca 22 miljoner kronor, dvs vi halverar överskottet. Nu vet vi inte vad som händer framöver. Regeringen lägger sin budgetproposition den 20 september och världen har inte stannat av än. Den återhämtlning som vi var inne i har tagit en paus.

När det skakar i omvärlden måste vi se om vårt hus. Tyvärr har inte Kalmar samlat på sig i ladorna tidigare högkonjungturer. Vi vet dessutom att delar av den kommunala verksamheten är dyrare än i andra kommuner utan att för den saken skull hålla en högre kvalitet.

Det är lätt att i såna här lägen konstatera att andra kommuner har det jobbigare än Kalmar och att vi förväntar oss bidrag av staten. Visst, andra kommuner har det tuffare, men vad hjälper det Kalmar?

Nä, vi måste hålla i Kalmars ekonomi. Nu är det verkligen läge att se över hur verksamheten fungerar, se över så att det inte sker dubbelarbete. Den genomlysning vi i moderaterna pratat om sedan 2006 borde sjösättas. Hitta smarta administrativa lösningar med bl a hjälp av digital teknik s k e-förvaltning. För det är så, välfärd ska levereras oavsett konjunktur.

Malin

Annonser

Demokratin satt ur spel i KSRR

augusti 18, 2011

Efter varje val så väljs politiker till olika nämnder och styrelser. Dessa nämnder har sedan att sköta en hel del viktiga uppgifter under åren fram till nästa val. Eftersom vi har två olika block inom politiken så består dessa nämnder av majoritet och opposition.

Inför varje möte så träffas majoriteten för sig och oppositionen för sig för att gå igenom dagordningen och diskuterar hur man ska hantera olika ärenden. Det är inget konstigt alls. Som majoritet vill man alltid vara trygg i att man får igenom de beslut man för fram. Men det som nu har uppdagat sig inom socialdemokratin – att man har möten med bara vissa – det är konstigt och ett hot mot demokratin! När man dessutom kan läsa kommentarar i media som ”reultatet blev ju bra så då spelar det ju inte så stor roll”, då har man verkligen satt demokratin ur spel.

Malin