Archive for juni, 2011

Starkt näringsliv skapar bättre välfärd!

juni 8, 2011

Då var budgeten klar för 2012. Moderaterna har både en egen budget och en tillsammans med Allianskompisarna. Budgeten talar sitt tydliga språk – ett bättre näringsliv skapar förutsättningar för en bättre välfärd. För det är ju så, det är när fler jobbar som vi får ökad skattekraft. Det är då vi kan arbeta med att förbättra kvaliten i förskola, skola och äldreomsorg. Det är också med en starkare ekonomi som vi kan sasa mer på infrastruktur och kommunikationer – som vi så väl behöver.

Kommunen ska bedrivas med hög kvalitet och effektivt, det har medborgarna rätt att kräva. Därför är det bra att majoriteten nu tagit vårt förslag om att jobba med förbättringsarbeten i kommunen – allt för att bli mera effektiva.

Vi säger att Kalmar ska vara bland topp 20 bland Sveriges alla 290 kommuner när det gäller ett bra näringslivsklimat. Och det går att genomföra. Det handlar bl a om att underlätta för blivande och nuvarande företagare. Det handlar om att kommunen inte ska konkurrera med näringslivet och det handlar inte minst om att vi måste ge dagens unga kontakter med näringslivet redan i skolåldern. Alla blir inte företagare, men att vara företagsam är aldrig fel. I dag har vi inte ens PRAO i Kalmar (jo i Södermöre, fast inte i resten av kommunen). Linnéuniversitetet, LNU, har entreprenörskap som en tråd genom utbildningarna – då ska vi se till att eleverna från Kalmar kommun har det med sig när de, kanske, söker till LNU.

Malin

Annonser