Archive for januari, 2011

Dåliga på bemötande

januari 23, 2011

I SKL:s senaste mätning i ”Kommunernas kvalitet i korthet” fick Kalmar blandat resultat. När det gäller bemötande och snabbhet i att svara via exempelvis mail får vi klart underkänt. Det är inte OK!

För mig är kommunen en serviceorganisation, vi är till för medborgarna. Det är därför vi går till jobbet varje dag.

Besluten finns. Vi har olika kvalitetsmål som ska följas, men så görs inte. Ett problem är att vi är dåliga på att följa upp. Vi i politiken borde ställa frågan på kommunstyrelsen ”Hur går det?” Vi borde få redovisning per förvaltning för att se hur det ligger till och hur man tänker jobba med att det ska bli bättre. Detta görs inte idag.

Moderaterna och hela Alliansen la förslag i budgeten om ett förbättringsarbete. SKL -redoviningen visar att vi har jobb att göra. Synd att majoriteten inte var beredda att bifalla vårt yrkande. Jobbet med att förbättra bemötande kan inte vänta – det måste börja nu.

Däremot så har majoriteten nu sagt jag till Servicetjänster, ett förslag som Alliansen kom med förra året. Jag hoppas att majoriteten nu kör igång det arbetet, ett år har redan gått till spillo.

Malin

Annonser

Amerikanska ambassadören i Kalmar

januari 21, 2011

Jag har precis haft ett möte med en väldigt engagerad ambassadör, Matthew Barzun från USA. Han var väldigt påläst om Kalmars internationella arbete och om jobbet med Klimat Piloter. Kalmars Klimat Piloter har även introduserats i Washington.

Mr Barzun hade många kloka inlägg. Han frågade om hur vi jobbar med Klimat Piloterna idag och tyvärr så är det inte något direkt jobb igång. Ambassadören ville att vi skulle hitta något gemensamt för att fortsatt engagera kalmarborna men även medborgare i USA. För honom var det viktigt att man arbetar med klimatfrågan från golvet och upp. Dvs att medborgarna själva känner att de kan påverka i sin vardag. Det är ju helt rätt. Om vi alla tar små steg varje dag så kommer vi att nå stora resultat.

Jag kommer att jobba vidare med detta, gärna tillsammans med Mr Barzun. Klimatfrågan är ju inte bara lokal – det gäller att jobba globalt!

Malin

Mer snö

januari 12, 2011

Det snöar utanför mitt fönster – igen! Å det är ju bara januari så det kan komma mer snö och det kan bli kallare. I går fick vi information om snöröjningen på kommunstyrelsen. Jag är övertygad om att alla som jobbar i snösvängen gör så gott de kan, men i år så har det inte räckt till. Just nu är det så halt på gång- och cykelvägar att man på flera håll tvingas ut bland bilarna som gående – det är aldrig bra. Nu behövs nya idéer och nya metoder. Ingemar Einarsson (C) kom med förslaget att kommunen borde lägga ut lite sandhögar där vi kan hämta sand för att sanda där man bor. Ett bra förslag som jag hoppas blir verklighet inom det snaraste.

Malin