Archive for oktober, 2010

Kommunala kontor får inte vara ett hinder för utveckling av företag!

oktober 5, 2010
Det är med stor förvåning som jag läser att Destination Kalmar inte är beredda att flytta sitt kontor när andra företag behöver deras lokaler för att expandera. Även om det är Akademiska Hus som äger byggnaden så måste styrelsen och dess ordförande för Destination Kalmar ha en åsikt. Det känns som om Destiantionen har intagit en passiv roll. Detta är fel väg – Kalmar ska vara en näringslivsvänlig kommun!
Nu efter valet visar socialdemokraterna sitt rätta jag när det gäller näringslivsfrågorna. De vill göra det svårare för företag inom hemtjänstsektorn, de vill inte att företag ska släppas in inom hemtjänsten och nu vägrar de att flytta på kommunala kontor när företag behöver dessa för att expandera. Inte konstigt att vi halkar ner i näringslivsrankingar.
Malin
Annonser