Archive for augusti, 2010

Viktigt att satsa på elevhälsan

augusti 25, 2010

Nu satsar Alliansregeringen på elevhälsan – tack för det! Moderaterna och Alliansen i Kalmar har sedan förra året pratat om vikten av att satsa mer på elevhälsan i skolan. Vi vet att vi idag har kö till skolpsykologen – det är inte okej.

Jag är själv lärare och jag vet hur viktigt det är att det finns en kurator och skolsköterska på skolan. Många elever behöver någon att prata med när det krisar i livet. Krisen behöver inte vara så stor, men blir stor om de inte får hjälp direkt. Många lärare tar dessa samtal, men lärarna är inte proffs på det. Eleverna ska möta en person som vet hur man bäst hanterar olika kriser.  Jag tror att vi kan hjälpa många unga personer med en väl utbyggd elevhälsa. Vi ska hjälpa tidigt och förebygga. Det är vi skyldiga eleverna.

Malin

Annonser

Kommunen växer – vi måste planera efter det!

augusti 20, 2010

På flera håll planeras just nu villatomter och tomter där hyrelsägenheter och bostadsrätter ska byggas. Ljungbyholm, Smedby och Drag är bara några exempel. Detta är jättebra, vi ser att fler och fler vill bo i kommunens tätorter.

För mig är det viktigt att kommunen ligger i framkant och tänker ett steg extra när nya områden planeras. För att locka nya invånare till oss så måste vi visa på hur vi tänker oss utveclingen i de olika områdena. Nya villatomter innebär trolig inflyttning av barnfamiljer. Då måste vi se till att det finns förskolor, som ex Ljusstaden, men också familjecentraler och sporthallar. Här brister det i dag. Jag vill se en familjecentral i Lindsdal, en utbygd familjecentral i Smedby och en sporthall i bl a Ljungbyholm. Det viktiga är att vi ligger före i planeringen!

Malin

S hotar näringslivet

augusti 20, 2010

I Kalmar kommun är det 1.594 personer som har använt sig av hushållsnära tjänster. Det är 4.697 personer som byggt om hemma med hjälp av ROT avdraget. Man kan lätt se att alla dessa timmar ger ett antal arbetstillfällen för flera personer. Det var inte länge sedan som vi kunde läsa i meda att städbolag behövde anställa flera, tack vare det sk RUT-avdraget.

Nu är socialdemokraterna tydliga i RUT frågan, de tänker avskaffa RUT snabbare än kvickt om de får styra SVerige. I Kalmar ger man samma budskap. Från vänstern säger man att RUT kan fara och flyga. I Kalmar kommer man istället att införa Servicetjänster för personer över 75 år. Tanken är att man då ska välja mellan kommunen eller kommunen! Kommunen har en bra verksamhet, det är inte där skon klämmer, risken är stor att detta innebär att näringslivet hotas. Kan man inte välja vem man vill som kommer hem till en för att städa m.m så kommer nya hemtjänstföretag att försvinna. Detta kan bli verklighet om Socialdemokraternas politik fortsätter att styra i Kalmar.

Jag vill se en total valfrihet för alla i Kalmar. Majoritetens förslag är till för alla över 75 år och gäller bara kommunens verksamhet. Jag vill ge alla valfrihet genom att behålla RUT som dessutom är för alla åldrar och som ger nya jobb.

Malin

Servicetjänster som begränsar

augusti 19, 2010

Detta är ett pressmeddelande från Alliansen i Kalmar

 På tisdagens KSAU togs beslut om att införa servicetjänster för personer över 75 år. Det är dock ett förslag som passerade sitt ”bäst-före datm” när RUT-avdraget infördes. Nuvarande majoritetens förslag till servicetjänster begränsar både i ålder och i innehåll i motsats till RUT som är till för alla och ger ett större urval av tjänster.

–            Det majoriteten vill införa kan i längden vara ett hot mot de företag som idag tillhandahåller hushållsnära tjänster säger Malin Petersson (M). Det är en utveckling som jag inte vill se.

–            Majoriteten vill införa Servicetjänster med kommunala medel, när staten redan tar dessa kostnader genom RUT. Detta är en ekvation som jag inte kan ställa upp på säger Anders Andersson (C).

–            Ännu en gång visar Socialdemokraterna och Vänsterparitet vad de menar med valfrihet. Alla över 75 år får välja mellan kommunen eller kommunen säger Inger Hilmansson (FP). Kommunens verksamhet vär mycket bra, men för mig är det viktigt att den enskilda människan får välja fritt.

–            Här går en klar skiljelinje, socialdemokrater och vänsterpartister vill begränsa människors valfrihet – de säger klart ut att de kommer skrota RUT-avdraget. Varför ska inte den som vill få hjälp med exempelvis fönsterputsning undrar Monica Bengtsson (KD). Jag vill se en verklig valfrihet i Kalmar kommun, det gör jag inte med detta förslag.

Flyg och tåg till/från Kalmar

augusti 12, 2010

Jonas Löhnn (MP) har verkligen ett dilemma, men det går att lösa. Han sitter med i styrelsen för Kalmar Airport men vill inte satsa på flyget. Märklig ekvation. Han säger att om han kommer in i riksdagen så kommer han att vägra att flyga. Visst kan man ibland, till och med ofta, ta tåget. Men inte alltid.

Det är dags för Löhnn att lämna sin styrelsepost i Kalmar Airport. Flyget är ett viktigt kommunikationsmedel för både företag och privatpersoner i Kalmarregionen. Idag har vi flyg till både Arlanda och Bromma. Jag har träffat företagare som menar att om vi inte har flyg till Arlanda så flyttar de företaget. En sådan utveckling vill inte jag se.

Vi behöver både en aktiv och livlig flygtrafik och bra tågkommunikationer till/från Kalmar ut i landet och resten av världen.

Malin