Archive for juli, 2010

Tryggare miljö på Lindö

juli 27, 2010

Moderaterna har lanserat att man borde kunna bygga i en mindre skala på norra delen av Lindö. Miljöpartiet säger i en insändare blankt nej till detta.

Att vi vill se en bebyggelse grundar sig bland annat i att Lindö tyvärr är en otrygg plats idag. Efter samtal med flera som bor i området så menar man att man inte låter sina barn och ungdomar gå över Lindö på kvällar. Så vill inte vi moderater ha det. Vi ska inte ha otrygga platser i kommunen. Ett sätt att få Lindö mera tryggt och tillgängligt är att bygga på norra delen. Ett annat sätt är att göra södra delen till en fin park och att få en strandpromenad runt hela Malmfjärden. Om flera människor rör sig i området så ökar tryggheten.

Malin

Annonser