Archive for maj, 2010

Trafikverket har ansvar för cykelbussen

maj 12, 2010

Under ett flertal år har Vägverket, numera Trafikverket, kört en cykelbuss över Ölandsbron. Anledningen är att det numera inte är tillåtet att cykla över bron efter det att bron har byggts om till 4 filer istället för 2. Cykelbussen är mycket uppskattad och fler och fler cyklister använder den. Det är bra både för miljön och den enskildes hälsa.

Nu diskuteras det om cykelbussen ska in i den ordinarie kollektivtrafiken och därmed hamna hos kommunerna istället för hos Trafikverket. Länsstyrelsen är tydlig här, ansvaret är Trafikverkets. Visst vore det vällovligt av kommunen att ta över ansvaret, men vad blir det nästa gång? Samarbetet mellan kommunen och landstinget kring våra mest sjuka äldre fungerar inte helt perfekt. Ska vi ta över landstingets ansvar också, eller ska landstinget ta över kommunens ansvar? Jag tror inte det är en bra väg att gå, ansvaret ska ligga hos den som är ansvarig för en viss verksamhet. 

Malin

Annonser

Bättre rehab – löfte på Strokedagen!

maj 12, 2010

Detta är ett uttalande som Alliansen gjorde i går med samband av Internationella Strokedagen

I dag är det Strokedagen. På flera håll i länet hålls olika aktiviteter och informationer. Stroke är något som drabbar många människor, var 17:e minut drabbas någon i Sverige. 20 procent av de drababde är i arbetsför ålder. Det är viktigt att vi alla känner till symptomen om en stroke slår till. Ju snabbare man får vård, dessto större chans finns att man blir återställd. Det handlar om timmar, man brukar prata om ”Gyllene-timmen”.

Om man drabbats av stroke, fått vård i tid så kommer nästa kritiska fas – rehabiliteringen. År 2008 växlades ansvaret över från landstinget till kommunerna i Kalmar län. I jämförelser över Sveriges kommuner så ser vi att Kalmar har en hel del att göra, det finns förbättringspotential. Alliansen i Kalmar uppmärksammade detta redan sommaren 2009. I norra Kalmar fanns då ett arbete med hemrehabilitering som gett fantastiska resultat. Vi avsatte 9 miljoner kronor i budgeten för att kunna införa hemrehabilitering i hela kommunen. Det ska inte spela någon roll vart i kommunen man bor – alla ska få den hjälp man behöver. Då röstade majoriteten ner vårt förslag.

 Får Alliansen förtroende att leda Kalmar kommun efter valet så kommer vi införa hemrehabilitering i hela kommunen. Det tycker vi är rättvist!

Malin Petersson (M) Anders Andersson (C) Inger Hilmansson (FP) Monica Bengtsson (KD)

Beroendecentrums problem är på allvar

maj 6, 2010

Landstinget och 6 kommuner har under snart två år haft ett samarbete kring personer som har problem med olika beroende, ibland även i kombination med något psykiskt besvär. Personer man ofta kallar lider av dubbeldiagnos. Just dessa personer är de som slussats mellan kommun och landsting alldeles för länge – vam ska vara ansvarig? Under den tiden var det många som kom i kläm och fick inte den behandling de behövde och hade rätt till. Genom beroendecentrums verksamhet har över 1.000 personer fått hjälp.

Redan i augusti 2009 så sa en del kommuner upp avtalet för Beroendecentrum. Anledningen var, i alla fall från några kommuner, att man ville hitta ett annat avtal, man kände att verksamheten behövde ändras något. Men vad hände? Ingenting!

I dagens Barometer ger Anders Henriksson (S) besked från landstinget – de säger kör vidare. Det är ju bra, men de måste ha kommunerna med sig. Christer Jonsson (C) har helt rätt. Fler kommunner är nu tveksamma, ska verksamheten fortsätta, vilket är självklart, så får Kalmar och landstinget driva det vidare för att sedan utveckla avtalet så att fler kommuner vill vara med.
Malin

Sverige säger nej till de röd-gröna

maj 6, 2010

Demoskops mätning idag är tydlig – Sverige ger tummen ner till de röd-grönas skuggbudget. Ju mer som kommer från Oppositionen, ju mer ökar Alliansen. Det är klart att detta ger oss i Alliansen en ökad energi, det är bra, för det är ju valdagen som räknas.

Malin

Kalmar sjunker i näringslivsranking

maj 4, 2010

I dag släpper Svenskt Näringsliv sin kommunrankning när det gäller det lokala näringslivsklimatet. Hur gick det då för Kalmar? Förra året låg vi på plats 118, vi tappade från året innan då vi låg på plats 109 av 290 kommuner. I år rasar kommunen, från plats 118 till plats 169!

Rankingen baseras på olika indikatorer. En del kan inte påverkas av kommunpolitiken, men flera av indikatorerna kan vi påverka. Problemet är när den politiska ledningen inte är enig om företagandets betydelse för välfärdens utveckling, ja då blir det inte fokus på det positiva När det gäller skolans attityd till företagande så sjukner vi 83 placeringar till plats 208. Det är inte så konstigt när vänstermajoriteten i kommunen tagit bort prao i skolan. Vi sjunker även i mätningar om kommunens service till företag och hur kommunen konkurrerar med det privata näringslivet.  När det gäller just kommunen som konkurrerar med näringslivet så kommer vi inte att klättra uppåt på den rankingen så länge som vi har en vänstermajoritet som styr i Kalmar.  Där har majoriteten varit tydlig – man är emot att konkurrensutsätta kommunal verksamhet.

Kalmar behöver en kommunledning där alla partier ser positivt på näringslivets utveckling. Då behöver vi en Alliansledning.

Malin

1.400 ungdomar och vallöften

maj 3, 2010

I går träffade jag en fritidsledare som jobbat på Fullt Ös! Ungdomsfestivalen som arrangerades som ett nyktert alternativ på Valborg. Han var precis lyrisk. Under kvällen så räknade man med att ca 1.400 ungdomar fanns på festivalsområdet. Eftersom det var en nykter festival så fick alla som skulle in blåsa i en alkometer. Ingen blåste rött – alla blåste grönt! Succé är ordet för Fullt ÖS! Tack till alla som planerat och jobbat med festivalen.

Under ett flertal 1:a majtal så lovades det både det ena och det andra. Mona Sahlin (S) släppte på en del från de röd-grönas budget som presenteras idag. Bl a var det höjd skatt för alla. Johan Persson var naturligtvis inte sämre, i år lovade han sporthall i Ljungbyholm. Nu har alla ljungbyholmare hört detta förrut. Detta är bara ett tomt eko från förra valrörelsen, 2006, då Socialdemokraterna lovade en sporthall. Vad har de levererat? Inte har det blivit någon sporthall, den finns inte ens med i några planer. Varför ska ljungbyholmarna lita på S den här gången?

Det behövs en sporthall i Ljungbyholm, men socialdemokraterna har visat att de inte är att lite på. Nu när samhället växer så det knakar behövs politiker som, tillsammans med medborgrna, vill och kan utveckla Ljungbyholm.

Malin