Archive for mars, 2010

Satsningar på barn och unga!

mars 31, 2010
I dag presenterar partiledarna i Alliansen en särskild satsning riktad till barn och unga i hela Sverige. Satsningen består av tre delar: höjt flerbarnstillägg i barnbidraget om totalt 700 miljoner kronor, en särskild sommarjobbsatsning för skolungdomar på 100 miljoner kronor och en förstärkt satsning på sommarskolor med 20 miljoner kronor.

Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Detta gör det möjligt för flera ungdomar att få jobb under delar av sommarlovet – en vällovlig satsning! Regeringen lägger här 100 miljoner kronor och beräknas skapa ca 15 000 heltidsjobb.

Bra jobbat regeringen!

Malin

Annonser

Satsningar på väg och järnväg!

mars 31, 2010

Idag presenterade Alliansregeringen genom Åsa Thorstensson (C), förslagen till satsningar på infrastruktur. Vi kan konstatera att regeringen lyssnat på oss i södöstra hörnet. Nu visas hela satsningen på Emmaboda – Karlskrona, vilket är väldigt viktigt även för oss i Kalmar.  Lika viktigt är att mötesplatsen i Örsjö finns med. Fler mötesplatser gör att vi får säkrare tider när tågen ska komma fram. Totalt handlar det om 970 miljoner.

Det sker stora satsningar längs med E22, från Skåne och till Norrköping.  Visst skulle vi vilja ha fler och mera satsningar men det är många bra steg framåt för att göra E22 till den väg den bör vara.

Genast kommer kommentarer från de röd – gröna att det görs för lite, men då ska man veta att det har aldrig gjorts så här stora satsningar i och runt Kalmar län på infrastruktur – sedan får sossar säga vad de vill!

Malin

Fler är bättre än färre!

mars 27, 2010

I dagens Barometer försöker Johan Persson (S) försvara sina uttalande att Kalmar är bättre än Växjö när det gäller nyföretagande, detta trots att vi har färre nya företag i Kalmar 2009 än vad vi hade 2008 – det är tvärtom i Växjö. De har fler nya företag 2009 än 2008. 

Johan och jag tillhör samma generation och som barn tittade i alla fall jag på Magnus, Brasse och Eva. Då fick alla barn lära sig att 5 myror är fler än 4 elefanter.  Hur man än vänder och vrider på siffror så kan inte färre bli mer än fler. Den enda anledningen till att Kalmar har några promille bättre resultat än Växjö beror på att majoriteten har misslyckats med ett annat av sina mål – nämligen att Kalmar ska ha 70.000 medborgare 2014. ”Tack vare” att vi har färre medborgare i Kalmar än Växjö så blir vi ”bättre”.  Men vi kan aldrig trolla bort att vi tyvärr hade färre nya företag under 2009 än 2008. 

Malin

Är -7,2% bättre än +6,6%?

mars 24, 2010

Det pågår en diskussion mellan Kalmar och Växjö. Ämnet är om vilka siffror som stämmer när det gäller nyföretagandet i dessa kommuner.  Det är bra att vi jämför oss med varandra, men man måste granska de siffrror som används.

Det blir något märkligt när Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande i Kalmar säger att vi vi är bättre än Växjö kommun. I Kalmar minskar antalet nya företag från 361 (2008) till 335 (2009)dvs -7,2%. I Växjö ökar antalet nya företag under samma period, från 391 till 417, dvs +6,6%. Nu bor det fler människor i Växjö så om man räknar per 1.000 invånare så är Kamar några promille bättre än Växjö. Men är det inte antalet nya företag som är det intressanta?

Malin

Stora klasser – bra för eleverna??

mars 20, 2010

I veckan som gått har jag besökt skolor. Det är viktiga stunder för mig, att komma ut till verksamheten för att förstå hur det egentligen är. Vi vet att kommunen går ihop ekonomiskt, men vad döljer sig bakom siffrorna?

Jag har fått en splittrad bild av de skolor jag besökt. I en skola var man glad föratt man kunnat behålla relativt små klasser i de tidiga åren, på andra skolor ser man med oro på ut vecklingen som sker just nu. Antalet elever ökar i flera klasser – 32 elever är inte ovanligt. En lärare berättade att när skolan började i höstas hade han inte ens plats med bänkar till alla eleverna. Hur välkommen känner man sig då som elev?

Under hela 2009 har Barn- och Ungdomsförvaltningen varnat oss politiker för denna utveckling. Oron och stressen ökar i skolan. Lärare är oroliga för att inte hinna med alla elever. Jag har på ett antal fullmäktigemöten frågat majoriteten hur de svarar på alla frågor som ställs – men jag har inte fått svar.

Det jag är orolig för är att majoriteten bara tittar på den ekonomiska redovisningen och missar vad som döljer sig bakom siffrorna. Vi måste naturligtvis se hur elever och lärare har det i sin vardag för att kunna få en skola där alla elever blir sedda, där elever är trygga och där lärare känner att de kan ge eleverna den kunskap som de behöver. Ett sätt är att ge skolorna mer att bestämma över själva – att vi politiker bestämmer mindre.

Malin

EU och föräldrarledighet!

mars 12, 2010

Det är en något märklig diskussion som pågår på EU-nivå just nu – om ländernas föräldrarförsäkring. Det finns dom som vill att EU ska hitta en gemensam föräldrarförsäkring för alla EU-länder. Jag har väldigt svårt att förstå detta.

För mig är föräldrarförsäkringen en solklar nationell fråga som ska lösas i det enskilda landet. Den bygger på så många grunder att det inte kan ske en livärdig försäkran i alla länder.

Dessutom så är det alltid upp till familjen hur man väljer att vara ledig.  Jag är kanske lite part i målet, ska själv vara lite mammaledig framöver – och för vår familj så kommer det att bli ett pusslande som jag tror att EU borde vara glada för att det är vi som gör och inte de.

Malin

Det gör skillnad med Alliansen!

mars 12, 2010

Med Alliansmajoriteter i såväl Kalmar som Karlskrona och Växjö skall vi inte konkurrera och slåss om statliga jobb och huvudkontor. I stället skall vi samarbeta och hjälpa varandra för att göra vår region starkare. Det tjänar vi alla på.  Med Alliansmajoriteter i dessa tre kommuner så kommer vi att jobba för gemensamma kriterier när det gäller Lagen om valfrihet (LOV). Detta stärker den enskildes möjlighet att välja inom bl a hemtjänsten och det ger företagen möjlighet att bredda sin marknad. I förlängningen så stärker det sysselsättningen i vår region. För att kunna arbets- och studiependla i regionen kommer vi i Alliansen att tillsammans arbeta för ett enkelt och smidigt biljettsystem och kortare resvägar.

 2030 skall våra kommuner vara fossilbränslefria.  Detta kan vi uppnå genom att vi arbetar tillsammans genom att delge varandra goda exempel, genom att arbeta tillsammans med företag och forskning. Tillsammans kan vi efterfråga klimatsmart teknik och klimatsmarta tjänster.

 Med Alliansmajoritet i alla tre kommuner så samverkar vi för att göra vår region starkare –  det som är bra för den ena orten är också bra för oss i den andra!

 Malin

RUT och ROT är här för att stanna!

mars 7, 2010

Jag kan inte förstå hur socialdemokraterna och deras kompisar tänker när det gäller RUT och ROT. De har nu tydligt deklarerat att om de vinner valet så kommer möjligheten till skatteavdrag för dessa tjänster att tas bort. Det dom säger är att de 19.000 jobb som har skapats ska bort – dessa jobb är inget värda.

För moderaternas del så är vi tydliga – RUT och ROT är här för att stanna. Alliansregeringens reform har verkligen lyckats. Antal personer som använder sig av dessa avdrag ökar hela tiden. Majoriteten som använder sig av hushållstjänster är dessutom låg- och medelinkomsttagare enligt SCB. Det tycker jag är bra.

Valet i höst blir bara tydligare och tydligare. Antingen en Allians som gör allt för att fler ska få jobb eller ett vänsterexperiment där vissa jobb inte är värt något.

Malin

Spolbilar kunde ha stoppats tidigare!

mars 1, 2010

”Det är tråkigt att det behövde gå så långt” säger Johan Persson (S) i dagens Barometer. Det han syftar på är att spolbilarna som Kalmar Vatten äger har tagit jobb för de privata. Kalmar Vatten har på ett aktivit sätt marknadsfört sig för att få privata kunder, dvs varit ute på fel spelplan. Det är lätt för Johan att säga så när media ringer, men hur har han agerat i ärendet?

Spolbilarna skulle ha kunnat stoppats för flera månader sedan. Alliansen hade då detta uppe på ett kommunstyrelsemöte. Samme Johan Persson uttryckte då att om spolbilarna har ledig tid så är det väl bra att de inte står still utan att de kör för privata kunder. Nä, det var först när Kalmarsunds VVS anmälde detta till Konkurrensverket som det blev fart på majoriteten. Synd, hade man lyssnat på på oss tidigare så hade problemet varit löst för länge sedan.

Malin