KSRR – lyssna!

Nu börjar fler och fler reagera på hur Kalmarsunds rehållare har agerat när det gäller återvinning och deras nya seconhandbutik – RetrÅ. Trots flera artiklar och insändare från olika håll så står KSRR fast – RetrÅ ska öppnas. Nu konkurrerar de med hjälporganisationer som har butikerna som en del i deras hjälpande. Nu minskas hjälporganisationernas möjlighet till att hjälpa.  I dagens media kan vi läsa att tre partier i Nybro vill utreda om kommunen ska lämna KSRR. Nu borde KSRR koppla på sina öron och lyssna på sina brukare och berörda organisationer. Släpp prestigen – släpp RetrÅ!

Malin

Annonser

17 svar to “KSRR – lyssna!”

 1. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin!
  Du skriver:”Trots flera artiklar och insändare från olika håll så står KSRR fast – RetrÅ ska öppnas.”

  Avslöjar inte detta två saker.
  a) Att kommunledningen ingenting lärt av de dyrbara fiaskona Salve och Fanerdun. Lärdomen borde ha varit att kommunen inte skall syssla med affärsverksamhet, men icke!

  b) Kommunledningen har inte förmåga eller vilja att förbereda ett
  ärende på att fullgott sätt! Detta bedömer jag beror på bristande kunskaper i kombination med att inbördes partikäbbel tar bort focus från målet.

  Sedan tyder din skrivning på att du själv blivit tagen på sängen i detta ärende. Min fråga blir då. Hade M tagit ställning för eller emot RetrÅ innan denna lilla stormil uppstod i ankdammen. Ange gärna motiven för Ms ställningstagande.

  Slutligen, vad står RetrÅ för? Jag tolkar det som retroaktiv återvinning vilket för mej är fullständig språklig gallimatias.

  Vad anser du föresten om kommunledningens planer på att bygga bort hamnverksamheten genom att förlägga det nya campus ”centralt, koncentrerat och sjönära”?
  Vilken inställning har M till dessa planer?
  Vänligen

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   Visst borde majoritetsföreträdare ha lärt sig att kommunen inte ska syssala med sånt som andra gör.
   Ärendet är behandlat i KSRR, där finns inte jag med.
   M i KSRR har röstat för detta – det är deras ställningstagande. M i Kalmar kommun vill att KSRR ska dra tillbaka sitt beslut och börja om från ruta 1.
   Jag tror att man kan hitta en lösning på problemet, men då måste KSRR lyssna på de berörda organisationern.
   Malin

 2. Jonas Löhnn Says:

  Malin, varför driver inte dina partikamrater i KSRR din linje?
  De långsiktiga målen om att minska avfallsmängd och minska resursslöseriet – är du inte för det?
  Och hur förklarar du att det fungerar utmärkt i Emmaboda att kommunen driver Möjligheternas Hus, samtidigt som Röda korset har secondhand-butik där?

  Med vänlig hälsning

  • malinpetersson Says:

   Jonas!
   M-ledamöternas agerande är deras beslut, inte mitt.
   Så klart ska vi minska avfallsmängden. Bara för det så behöver inte KSRR starta RetrÅ.
   Grundproblemet är när KSRR inte tycks lyssna på de idella organsiationera som byggt upp sin hjälpverksamhet kring sina butiker.
   Röda Korset har ställt frågan om KSRR ska ta över läxläsningen också.
   Malin

 3. Jonas Löhnn Says:

  Malin, det som dina partikamrater i KSRR tycks mer medvetna om än du är att dialog med de ideella organisationerna pågått i mer än ett år.
  Den kommunikationen är inte avslutad, men de har tackat nej till generösa erbjudanden. Vi kan ju inte tviunga dem till samarbete, som du nog förstår.
  Att börja om från noll en vecka innan verksamheten öppnar sin butik är givetvis helt förkastligt.
  Det som kommer att säljas på RetrÅ är sådant som secondhandbutikerna inte tidigare kommit åt. Sådant utgör inte problem i andra kommuner, och kommer inte att göra det här heller.
  Lyssna på dina partikamrater i KSRR.

  • malinpetersson Says:

   Jonas!
   Jag har pratat med flera av de idella organsiationerna. Deras bild är inte att att KSRR lämnat något generöst erbjudande.
   Ta en diskussion till!

   Malin

 4. Bjarne Ritzén Says:

  Malin och Jonas!
  Samma käbbel som vanligt.

  Men Malin du glömde kommentera detta.
  Vad anser du om kommunledningens planer på att bygga bort hamnverksamheten genom att förlägga det nya campus ”centralt, koncentrerat och sjönära”? i hamnen.
  Vilken inställning har M till dessa planer?
  Vänligen

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   När avsiktisförsklaringen skrevs mellan dåvarande Högskolan i Kalmar och Kalmar kommun fick Alliansen med att hamnversksamheten inte får hotas av ett utbyggt Universitet. Det gäller fortfarande. Hamnen är viktigt för både kommunen och kringliggande näringsliv. Universitetet ska inte ut på Balastholmen, det som diskuteras är söder om nuvarande Sjöbefälhögskola.

   Malin

 5. Jonas Löhnn Says:

  ”Ta en diskussion till” är ju just vad vi gör. Nästa möte planeras till februari.
  Visste du inte det?
  Om det är generöst att erbjuda vinstdelning för kommande år och 600 000 kr att dela på för deltagande organisationer det första året då verksamheten inte beräknas göra något överskott är väl en bedömningsfråga. Vad tycker du själv egentligen?

  • malinpetersson Says:

   Bra att ni tar en diksussion, gör det gärna innan ni startar RetrÅ.
   Samarbetet för de idella innebär ju inte bara vinsdelning från er utan även en del kostnader.
   Framför allt så kan man ju göra det så enkelt som möjligt.
   För mig är grundprincipen rätt enkel. KSRR ska inte in på en marknad där det redan finns en fungerande verksamhet.
   Röda Korset, Statsmissonen m fl behöver den här verksamheten för att kunna utveckla sin hjälpverksamhet. De gör ett jätteviktigt jobb.
   För mig är detta viktigt!
   Malin

 6. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin!
  Du skriver: ”Universitetet ska inte ut på Balastholmen, det som diskuteras är söder om nuvarande Sjöbefälhögskola.”

  Söder om nuvarande sjöbefälsskola ligger ett område på ca 100m x 200 m. Om detta område bebyggs snör man av tillfarten till Barlastholmen samt oljehamnen. Lika illa är det om man bygger i närheten av Kalmar central där gamla godsmagasinen låg.
  Förslagen att bygga på elevator – och ölandskajen ger motsvarande inskränkningar i hamnverksamheten.

  Igår kom en insändare i B OT om att koncentrera all hamnverksamhet i regionen till Oskarshamn.

  Kan det vara så att det pågår en verksamhet bakom kulisserna att flytta hamnverksamheten i Kalmar till Oskarshamn för att möjliggöra ett universitetsbygge i Kalmar hamn?

  Allt som hänt tyder på det.

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   Kalmar hamn har en viktig verksamhet som ska ha möjlighet att utvecklas.
   Samma gäller för universitetet. Hur detta ska ske utreds just nu.

   Vägen ut till Tjärhovet är en farligt godsled vilket gör att man inte kan bygga vad som helst intill vägen.

   Malin

 7. Bjarne Ritzén Says:

  Ja Malin!
  Vägen ut till Tjärhovet trafikeras av farligt gods men det innebär att området söder om nuvarande sjöbefälsskola är direkt olämpligt som universitetsområde likaså området vid tågstationen. Detta framgår ju av enkla kartstudier.
  Så varför utreda detta och varför utredde kommunen om Barlastholmen var ett lämpligt område för universitetet och hur det skulle påverka hamnverksamheten? Det senare står ju klart för var och en efter mycket enkla överväganden.
  Nota Bene om inte kommunen överväger att sälja av hamnen till Oskarshamn? Då kan ju ett antal studier vara klädsamma, inledningsvis.

  För, hur betydelsefull är egentligen hamnen för kommunen ekonomiskt sett? Jämfört med ett sjönära läge för universitetet.
  Kommunledningen, bl a du samt universitetsledningen har ju bedyrat att ett sjönära läge har stor betydelse för universitetets framtida framgångar.

  Sedan kan man ju undra vad som menas med ett sjönära läge och hur viktigt detta är för universitete då redovisat i ekonomiska termer vilket man ju måste kräva för att kunna jämföra med hamnens ekonomiska betydelse.

  Detta var ett antal synpunkter. Jag vore tacksam om du villa kommentara vad du anser vara ett sjönära läge samt detta sjönära läges ekonomiska betydelse för universitetet i framtiden.
  Vänligen

 8. Jonas Löhnn Says:

  Malin, kommunicerar du inte alls med Ove Aronsson som är kalmarmoderaternas representant i KSRR:s styrelse, eller låtsas du bara okunnig om vårt arbete?
  Du skriver: ”Bra att ni tar en diksussion, gör det gärna innan ni startar RetrÅ.”
  Vi har alltså fört sådana samtal sedan mer än ett år innan vi öppnade RetrÅ. Vi har gjort det för att vi politiskt varit tydliga med att det är en gemensam lösning vi vill ha.
  Det finns annars andra sätt att agera, t ex som i Emmaboda där kommunen ensamt ansvarar för sitt återbruk ”Möjligheternas hus” tillsammans med arbetsmarknadsåtgärder – utan att det fått t ex Röda korset i Emmaboda att beklaga sig.

  Kostnaderna för de ideella är inte lika stora som för t ex KSRR då deras insatser till stora delar bygger på just ideella frivilligkrafter. Deras problem är oftare att lyckas administrera de som vill hjälpa till.
  Det kan lösas genom samverkan, om våra hjälpverksamheter bara börjar våga prata även med varandra.

  Jag har svårt att tro att du eller någon annan på allvar vill mena att KSRR ska låta bli starta ett återbruk av annars slängda prylar för att det finns fler som säljer begagnade saker. Sådan protektionism verkar särskilt märklig från en som vill verka för en fri marknad.

  • malinpetersson Says:

   Hej Jonas!
   Grunden är att KSRR inte ska ge sig in i det arbete som de idella redan byggt upp. De behöver den här verksamhen för att klara sin hjälpande del. Jag tror att KSRR skulle kunna hitta ett enkelt sätt att erbjuda KSRR:s kunder att lämna sånt som går att återvända via återvinningsstationerna i samarbetete med de idella.
   Malin

 9. Michael Waxman Says:

  Hej Malin
  Jag har just idag på min nya blogg kommenterat den senaste tiden’s prat om ”Retrå”. Principiellt tycker jag inte en kommun ska agera i ett sammanhang där man, kanske, konkurerar på ett illojalt sätt med andra näringsidkare, men: Då jag själv jobbat med biståndsverksamhet, även internationellt så vet jag att tyvärr så har merparten av dom stora hjälporganisationerna idag alldeles på tok för höga s.k administrativa omkostnader, i vissa fall så går endast 30kr/100 kr till reel hjälp!

  Detta faktum har alltid stört mig och jag tror även att allmänheten tycker illa om detta. Om sedan vissa biståndsorganisationer tar hutlöst höga priser för seconhand varor av alla de slag i sina butiker så blir ju denna diskussion ännu mera fel! Jag menar att om folk vill bidra till återvinning, miljötänk m.m genom att handla på ”Retrå’s” väldigt låga priser så ser jag inget fel i detta.

  Vill jag som konsument gå med mina barn till Retrå och hittar en cykel för 200 kr, som egentligen skulle slängts, sammtidigt finns en identisk cykel ”runt hörnet” i en annan butik för 500 kr ? Ja, då tycker jag valet är klart. Det ska väl ändå inte ”kosta” mer pengar än nödvändigt om människor vill delta i återvinningsprocessen.

  • malinpetersson Says:

   Hej Michael!
   Visst är det ett problem om ideellas administrativa kostnader är för höga, det håller jag med dig om. Och visst ska vi ta hand om allt som går att återvinna eller säljas vidare. Problemet som en del idella upplever med RetrÅ butiken är att de tappar underlag för sin hjälporganisation som så väl behövs i Kalmar.
   Malin

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: