Archive for januari, 2010

Tillväxt i regionen – förbättra kommunikationerna

januari 28, 2010

Under två dagar har jag varit på Regiondagar i Kalmar. Det är Regionförbundet som har arrangerat denna mötesplats kring viktiga frågor som tillväxt i regionen. Under flera av seminarierna så har företagare och representanter från högre utbildning sagt samma sak – vi måste ha bättre kommunikationer.

I Kalmar diskuteras ofta  tågförbindelsen Kalmar – Växjö. Målet är att nå 45 minuter (hur det nu ska gå till) och det är naturligtvis bra för arbets- och studiependling. Men det räcker ju inte att komma till Växjö, horisonten måstge flyttas. För många privatpersoner och företagare så är Köpenhamn porten ut till världen. Man ser inte Arlanda som alternativ eftersom vi har för få flygavgångar dit.

Självklart ska målet vara snabba och trygga tåg till Köpenhamn. Kan vi få ner tiden på den tågförbindelsen så är mycket gjort. Detta måste vara en prioriterad fråga, det är inte lätt, men det är grundläggande om vi ska nå en ökad tillväxt, fler jobb och ökad skattekraft vilket leder till förbättrad välfärd.

Malin

Annonser

KSRR – lyssna!

januari 23, 2010

Nu börjar fler och fler reagera på hur Kalmarsunds rehållare har agerat när det gäller återvinning och deras nya seconhandbutik – RetrÅ. Trots flera artiklar och insändare från olika håll så står KSRR fast – RetrÅ ska öppnas. Nu konkurrerar de med hjälporganisationer som har butikerna som en del i deras hjälpande. Nu minskas hjälporganisationernas möjlighet till att hjälpa.  I dagens media kan vi läsa att tre partier i Nybro vill utreda om kommunen ska lämna KSRR. Nu borde KSRR koppla på sina öron och lyssna på sina brukare och berörda organisationer. Släpp prestigen – släpp RetrÅ!

Malin

Hur har barnen det?

januari 21, 2010

Under två år har Kalmar kommun och landstinget samarbetat kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta har varit ett bra och välbehövligt arbete. Jag var själv med i arbetets uppstart eftersom jag då var landstingsråd. Det är så vikigt att vi i kommunen hittar ett bra samarbete kring de personer som behöver extra hjälp när det sviktar i livet. Den som behöver hjälp ska inte behöva känna gränserna som finns mellan kommun och landsting. 

Nu har vi politiker fått ta del av utvärderingen av arbetet som skett så här långt. Resultatet är skrämmande! När det gäller hur vi i kommunen arbetar med barnen som finns i familjer där det finns psykisk funktionsnedsättning så är svaret – vi vet inte! Man vet inte om man dokumenterar att det finns barn i familjen, trots det så säger man att merparten inte har barn. Det finns inga stödgrupper till barnen. Man vet inte om det finns rutiner för kontakt med skola och förskola.

Detta är inte det enda som jag reagerade på i dokumentet. Det finns mer att arbeta med i både kommunen och i landstinget. Ska vi få till arbetet så måste vi börja samarbeta betydligt bättre – annars kommer vi inte se något resultat.

Malin Petersson