Archive for november, 2009

Vet politiker bättre än föräldrarna?

november 21, 2009

Redan igår reagerade jag på artikeln i Barometern om pappan som vill vara mer än helgpappa men som förvägrats barnomsorgsplats i Kalmar. Jag blir ännu mer bekymrad när jag läser samma tidning idag. 2:e vice ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden säger att förvaltningen gjort rätt, så är det helt formellt, men han tycker inte att man varit fyrkantig. Dessutom är Jonas Hellberg (S) bombsäker på att för Ada är det bäst att bara vara hos den ena föräldren. Hur kan man som politiker vara så tvärsäker? Om nu familjen hittat en annan lösning så är det, i alla fall för mig, självklart att kommunen ska hjälpa till i största möjligaste mån. Kommunens kvalitetspolicy lyder ”Vi möter dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig”. Hur mycket är det värt egentligen?

Malin

 

Annonser

Öppenheten – vart tog den vägen?

november 19, 2009

På fullmäktige i juni ville Alliansen att vi Kalmar kommun skulle bli bättre på att använda rapporterna kring Öppna Jämförelser som Sveriges kommuner och landsting ger ut. Rapporterna är en jämförelse i olika områden över hela Sverige. Majoriteten tyckte att detta var självklart och att man inte behövde bifalla vårt förslag. Men vad hände sen?

För lite sen kom Öppna Jämförelser för Folkhälsoområdet. Här lyckades man få till en gemensam pressträff med landstinget, det är bra, men sen tog det stopp. Det finns ingenstans på kommunens hemsida där medborgarna kan läsa hur kommunen tänker jobba vidare med resultaten som man fått. Hur ser handlingsplanen ut?

I veckan som gått har nya jämförelser publicerats, nu på Äldreområdet. Dessa finns överhuvudtaget inte på hemsidan, jag har i alla fall inte lyckats hitta dem. Vart tog öppenheten vägen? Det som var så självklart i juni har helt tappats bort i november.

Malin

Eget initativ löser kommunens problem!

november 11, 2009
Flera familjer i Trekanten har under en längre tid varit oroliga för hur barnomsorgen för deras barn ska kunna lösa sig. Kommunen har varit på plats för att diskutera frågan, och det undersöks om det kan planeras för en utbyggnad. Detta inser alla att det kommer ta tid.
 
Nu har tre pedagoger löst problemet – de startar en egen förskola!
 
Jag blev jätteglad när jag läste tidningen idag. Det är bra med egna initiativ och jag hoppas verkligen att dessa tre pedagoger inte ska stöta på onödigt motstånd utan att de kan starta sin förskola så snabbt som det bara kan gå. Detta är bra för familjerna och barnen i Trekanten just nu, men även i framtiden. Vi vet att det kommer att byggas mer i Trekanten och därför bör behovet av barnomsorg öka. 
Malin

Krönika – energi, elkabel och vaccination

november 10, 2009

Gula blad på träden, gula löv på gräsmattan och utanför många hus står det gula pumpor med ljus i. Hösten och mörkret är här men den senaste helgen har lysts upp, på lite olika sätt. För min nioåriga dotter så har helgen handlat om att klä ut sig och att umgås med kompisar. När jag var nio så fick jag följa med mamma och pappa till kyrkan. Mamma sjöng i kören och då skulle naturligtvis familjen gå dit och lyssna. Då handlade Alla Helgons helgen om att tänka tillbaka på nära vänner som inte längre fanns nära. Jag minns att jag tyckte att det var både spännande och lite kusligt. Alla firar helgen lite olika. I fredagens tidning fick vi läsa om hur en kvinna hyllade sin döda pappa med en fest. Hon kom från Mexico och traditionerna är annorlunda där än här. Deras sätt att hylla sina döda med en fest tycker jag verkar trevligt.

 Veckan som gått har för min del mest handlat om energi av olika slag. I Kalmar diskuterar vi mycket kring vindkraft just nu. Vi håller på att arbeta fram en vindkraftsplan. I denna plan ska mål sättas för hur stor andel av vår förbrukade energi som ska komma från just vindkraft. Det ska också pekas ut vart det blåser bra för att bygga vindkraftsverk och vi ska även peka ut vart vi inte anser att det ska byggas några. Det kan handla om att skydda kulturlandskap, speciell natur eller annat. Detta har naturligtvis fått människor att reagera, det är naturligt. Väldigt få vill att miljön ska ändras där man bor. Men ska vi ha grön el i kommunen måste vi även ha vindkraft. För mig som ölänning så ser jag de nya vindkraftsverken som en utveckling av väderkvarnarna (eller flygplanshus som dottern sa när hon var liten).  Självklart ska de vara placerade på bästa ställen för att ge bästa effekt och störa minst.

 I Sandvik, strax söder om Kalmar, har de boende reagerat över en elkabel som kanske ska gå från Litauen till just Sandvik för att gå vidare till Nybro. Grundtanken är god. I Litauen finns det gamla och farliga kärnkraftsverk, som de tvingats att stänga i och med att de gick med i EU. Det är bra för oss alla, men det är klart att litauerna behöver el från något annat håll. Tanken är att Sverige ska kunna exportera el. Men det gäller ju att hitta en bra plats där kabeln kommer upp ur vattnet. Diskussionen kring detta har bara börjat. Jag förstå att sandviksborna har reagerat.

Vaccinationen för den nya influensan är nu i full gång. Från landet får vi rapporter om hockeylag som ”tränger sig före” riskgrupper. Hur kan man bara göra så? Självklart ska riskgrupper och gravida vaccineras först. Därefter kommer allmänheten och dit måste ett hockeylag höra. Diskussionsvågorna går höga om man ska vaccinera sig eller inte. Några menar att detta bara är en komplott och att vi blir lurade. Jag har väldigt svårt att se det så. Jag litar på vården och Socialstyrelsen. Jag tänker vaccinera mig (jag har ju blivit en ”riskgrupp) och jag gör det både för att skydda mig själv men också för att skydda personer i min närhet som kan drabbas hårdare än vad kanske jag skulle göra.

Malin

Utebliven effektivisering och markreservationer

november 10, 2009

I går hade vi Kommunstyrelsen. Vi fick till ett par rejäla diskussioner. Den första handlade om vart i organsiationen som bostadsanpassningsbidraget ska skötas. Det kan ses som en bagatell, men kommunens revisorer pekade på att andra kommuner har organsiaerat bidraget under omsorgsnämnden och i flera kommuner har man lyckats att sänka kostnaderna tack vare det. Kalmar har bidraget under samhällsbyggnadsnämnden. Vi sköter det bra i kommunen, men bra kan alltid bli bättre. Varför inte undersöka om det kan bli effektivare i omsorgsnämnden? Majoriteten ville inte det. Johan Persson (S) hänvisade till en utredning, som under ärendets gång blev en analys som blev ett remissvar. Jag vet inte om han hade riktigt koll på vokabulären.

Annars så var det stora ärendet markreservationer. Hela ärendet började lite snurrigt, även här behöver vi reda ut olika begrepp. Alliansen la därför ett yrkande om att vi behöver se över våra riktlinjer kring markreservationer. Vi vill att de ska bli tydligare och öppna. Majoriteten röstade på vårt förslag. Tack vare Alliansen så kan det bli bättre ordning.

En reservation blev återremitterad pga av att kartbilder inte stämde, annars så gick alla andra reservationer igenom. Nu är tiden förlängd, de flesta till den 31 augusti 2010. Nu återstår det jobb för både de som har reserverat marken och kommunen.

Malin