Många frågor – få svar!

Jag har nu tagit sommarledigt från politiken och hade bestämt mig för att låta Bloggen ta semester ett tag, men efter gårdagens och dagens nyhet kring Fanerdun så kan jag inte låta bli.

När kineserna kom till stan så var jag inte kommunpolitiker, men jag förstår varför man hoppade på projektet – det kunde ju ge nya jobb. Det jag inte förstår det är vart alla 800 nya arbetstillfällen skulle komma. Det är kiniesiska byggare, kinerser som skulle jobba i själva utställningslokalen. Visst, det hade säkert blivit fler hotellnätter, fler restaurangbesök och fler taxiresor, men 800 jobb?

Under projektets gång har det gjorts olika utredningar. Bl a har Cairos Feauters (troligen felstavat) gjort en analys. I den står det tydligt att projekt som Fanerduns vanligen placeras vid god infrastruktur och mängder av folk. Hur bra vi än tycker att Kalmar är så lever vi inte upp det. Jag har frågat efter vilken plan B man hade från majoriteten när man fick se rapporten, men fick inget svar. Det är kanske där vi landar med Fanerdun projektet – många frågor men få svar.

Malin

Annonser

27 svar to “Många frågor – få svar!”

 1. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin!
  Hela Fanerdunprojektet är ett utmärkt bevis på kommunal inkompetens och där var även M med på vagnen. Här har kommunledningen handlat helt utanför sitt kompetensområde, både de facto och de juri.

  Högskolans i Kalmar studie ”Kinesiska handelsplatformar i Kalmar och övriga världen” har jag noga studerat men vad är ”Cairos Feauters”.
  Högskolans analys var förödande kritisk mot affärsidén bland annat av de skäl Du själv anger.

  Jag har dessutom följande synpunkter på Regionförbundets agerande i projektet.

  Magnus Gustafson på Regionförbundet verkar vara en figur som inte har värst kontroll på vad han sysslar med. Den andre juli säger han följande i en intervju i Östra Småland.
  ”Om bolaget China Grand Ruide Group (CGRDG) ska ta över Fanerdun måste ett beslut tas i sommar. Det finns en deadline, om banken vill sälja Snurrom på auktion”.
  Nu är det dock en gång så att det är inte banker utan kronofogdemyndigheter som sköter exekutiva auktioner. Vidare är det så att Fanerdun tydligen upphörde att finnas till under mars i år (2009) då Mr Luo helt enkelt försvann med minst 25 betalningsförelägganden på halsen i Kina allt enligt kinesiska myndigheter. Hur kan då Magnus Gustafson, en befattningshavare på Regionförbundet, ”för några veckor sedan” (före den andre juli) haft kontakt med ”mr Luo, ägaren av Fanerdun”? Han var ju då redan tydligen på rymmen från Kinesiska myndigheter.
  Dessutom, hur kan det komma sig att Magnus Gustafson inte känner till att Fanerdun upphört att finnas till i mars 2009?
  Hur kommer det sig att Magnus Gustafson, och Kalmar Kommun, intill den förste juli förhandlat med China Grand Ruide Group (CGRDG) om att ta över projektet Fanerdun i Sverige. Det fanns ju inget fungerande Fanerdun. Inte i Kina och inte i Sverige. Bara ett antal betalningsförelägganden och en försvunnen mr Luo.
  Magnus Gustafsons agerande är märkligt. Vilket mandat har han att den förste juli förhandla med en företrädare för CGRDG om övertagande av ”Fanerdun”. Ett Fanerdun som inte finns vid den tidpunkten. Hur såg hans mandat ut och vem gav honom det? Och vad är CGRDG?
  Enligt egna uppgifter är China Grand Ruide Group, CGRDG, en privatägd investmentgrupp som ägnar sig åt handel, industri, handel och turistindustri. CGRDG skriver att fördelarna är goda relationer med staten, den finansiella ställningen och duktiga medarbetare. Hum! Goda relationer med staten! Så klart att i en diktatur som den Kinesiska är ju goda relationer med staten en förutsättning för framgång. Kan både mr Luo och sedan den ej namngivne företrädaren för CGRDG ha så missuppfattat Johan Perssons ställning som socialistiskt kommunalråd i Kalmar kommun i Konungariket Sverige att de trott att allt redan var klart i och med detta.
  Det hopar sig många frågetecken kring det största projektet någonsin i Kalmar Kommun. Bristen på undersökande journalistik inom lokalpressen och en obefintlig politisk opposition är väl en av anledningarna till att så många frågetecken finns kvar. Det största frågetecknet är beträffande de inblandade kommunpolitikernas praktiska kompetens! Den Gud giver ämbetet gives inte alltid vettet.
  Bjarne Ritzén

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   När det gäller Regionförbundets arbete med Fanerdun så får de svara för detta själva, det tänker inte jag göra.
   Du skriver om brister på undersökande jounalistik i lokalpress – jag håller inte med dig där. Reportrar har varit på plats i Kina och de ha rföljt projektet väldigt noga och har varit kritiskt granskande.

   När det gäller oppositionens agerande så var ju alla partier med på beslutet. Däremot så var flera partier kritiska både innan och när reviosionsrapporten kom, som jag har skrivit om tidiagre.

   Malin
   Malin

 2. Bjarne Ritzén Says:

  “Det är kanske där vi landar med Fanerdun projektet – många frågor men få svar” skriver Du.
  Anser Du som ansvarig politiker och ledare för M i Kalmar att detta är ett tillfredsställande slut på Fanerdunprojektet? Att detta slut är att ta ansvar som politiker? Ditt sätt att uttrycka Dig tyder på att Du kommer att medverka till att så få svar som möjligt kommer fram i sann kalmaranda. Hoppas jag har fel.

 3. Bjarne Ritzén Says:

  Bäste Malin.
  Enligt revisionsrapport KS2009/00148, sidan 18 har inblandade i Fanerdunprojektet ej kunnat ange storleksordningen för kommunens personalkostnader för projektet.
  Tycker Du inte det är märkligt att ett projekt som pågått i nästan tre år och angagerat ett stort antal politiker och tjänstemän i en organiserad projektledning ej kan ange kostnaderna för detta?
  Vänligen

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   Jo, det tycker jag är konstigt och vi i Alliansen ställde frågor kring det. Majoriteten tyckte däremot att det inte var konstigt.

   Malin

 4. Bjarne Ritzén Says:

  Bäste Malin!
  Din version av den tredje stadsmaktens granskning av Fanerdunprojektet är inte sann!
  Två journalister har hitintills vågat granska projektet. Sydsvenskans Ola Wong och B-OT:s Margareta Krantz. Ola Wongs artiklar besvärade mr Luo så att han krävde utvisning av Ola Wong. Margareta Krantz artiklar misshagade Per Dahl så till den graden att hon inte längre kan arbeta för B-OT. Har Du läst Komrevs revisionsrapport KS2009/00148? Om inte gör det. Därefter kan vi ta upp ett meningsutbyte om kommunledningens ändamålsenliga hantering av Fanerdunprojektet.
  Vänligen

 5. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin!
  Revisionsföretaget Komrev har i sin rapport gjort sammanfattningen:Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt ”.

  I samma rapport skriver man på sidan 10.”Det har inte framkommit att projektets organisation förändrats genom beslut i kommunstyrelsen under tiden. Vi har blivit informerade om att projektorganisationen har avstannat och att kommunens åtaganden nu bedrivs inom ramen för de ordinarie organisationen. Något formellt beslut att avveckla projektet har inte tagits. Vidare har det inte i kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott beslutats om några avstämningstidpunkter eller så kallade milstolpar för projektets genomförande”.

  Det är oklart vad Komrev menar med:”Något formellt beslut att avveckla projektet har inte tagits”. Menar man att projektledningen ej formellt avvecklats eller menar man att projektet ej formellt avvecklats.? Det är faktiskt en viss skillnad!
  Är detta ändamålsenligt? Avser Moderaterna i Kalmar ifrågasätta revisonsrapporten?

 6. Jonas Löhnn Says:

  Malin, de berättigade frågorna borde väl för din del ställas internt i ditt parti, eftersom ni fullt ut stött Fanerdun-överenskommelsen i allra högsta grad.

 7. Bjarne Ritzén Says:

  Den 15 juli skriver Du:
  ”Hej!
  Jag vill ha svar på frågor som behöver ställas.”

  Menar Du att Du vill att jag beskriver de intressanta frågeställningar som uppkommer vid en genomläsning av Komrevs revisionsrapport?
  Jag gör det gärna eftersom dessa frågeställningar tydligen inte varit intressanta för Moderaterna.

  Vidare kanske Du (M) bör fundera över vad partiets godkännande av kommunal borgen för arenabygget har inneburit i praktiken för kommunen.. Om Du önskar kan jag även utveckla denna intressanta fråga.
  Vänligen
  Bjarne R

  • malinpetersson Says:

   Hej Bjarne!
   Naturligtvis vill jag se dina frågor, men jag ställer också egna.
   När det gäller kommunal borgen så har frågan diskuterats ordentligt inom moderaterna.

   Hälsningar
   Malin

 8. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin P.
  Den stora frågan är hur Komrev i rapporten kan komma fram till. ”Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt” när man samtidigt i rapporten radar upp ett tiotal grava anmärkningar mot kommunledningens agerande bland annat anmärker man på att dokumentationen av projektlednings arbeta helt saknas. Den som finns består av spridda ej diarieförda anteckningar från ledningsgruppens medlemmar.
  Du skriver tidigare att Du tycker det är märkligt att kommunledningens majoritet anser det godtagbart att projektledningen inte kan beskriva sina arbetsinsatser till tid och kostnader. Med det låter Du tydligen det hela bero. Men nu är detta väl inget man bör rösta om i ”sann demokratisk anda” utan en faktafråga som bjärt belyser projektledningens inkompetens även på detta område.
  Jag återkommer med konkreta exempel på revisionsrapportens tvetydigheter.
  Vänligen
  Bjarne R

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   När det gäller att man inte räknade på arbetsinsatsen i Fanerdunprojektet så har jag inte låtit det bero. Jag kritiserade kommunens svar på revisionsrapporten vilket gjordes att den skrevs om innan den ska upp till KS i september.

   Malin

 9. Bjarne Ritzén Says:

    Synpunkter på Komrevs rapport om kommunledningens medverkan i Fanerdunprojektet.

  Som varit möjligt?
  ”Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt”. Så lyder revisionsbolaget Komrevs sammanfattning av sin revision av det kommunala deltagandet i Fanerdunprojektet.
  Ingenting av vad som framgår av rapportens detaljkommentarer styrker dock denna uppfattning.
  Den springande punkten är brasklappen ”som varit möjligt”. Revisionsrapporten utgår nämligen ifrån att det kommunens projektledning gjort varit det enda som var möjligt att göra. Att detta är en grov förvanskning av verkligheten framgår om man noga studerar rapporten. (KS2009/00148)

  Här följer några exempel. Rapporten berör att Kommunstyrelsen organiserade en projektledning vid starten 2006. Man skriver:”Visserligen kan vi (Komrev) se att den beslutade organisationen inte överensstämde med hur verksamheten organiserades i verkligheten, men vi kan i projektets dokumentation se att ansvarsfördelning och ledning av arbetet hanterades i organisationen”. Två saker är här märkliga.
   
  För det första existerar ingen dokumentation i juridisk mening av projektledningens arbete. Från de ca 30 sammanträden som man ”tror” att man höll finns inte ett enda justerat protokoll, ja faktiskt inget protokoll över huvud taget. Den ”dokumentation” som Komrev åberopar består av ”under hand gjorda minnesanteckningar”. Vilka som gjort dessa minnesanteckningar kan Komrev inte visa. Därmed torde det juridiska värdet av den dokumentationen vara lika med noll och dess praktiska värde för revisionsarbetet ytterst tveksamt.
   
  Komrev säger vidare: ”men vi kan i projektets dokumentation se att ansvarsfördelning och ledning av arbetet hanterades i organisationen”.

  Hur Komrev kan komma fram till detta utan justerade protokoll är i och för sig märkligt. Å andra sidan är ju konstaterandet utan värde eftersom det är ju HUR ansvarsfördelningen och ledning av arbetet hanterades i organisationen som var föremål för revision. Att som nu Komrev gör konstatera att det troligtvis förekommit denna typ av arbete inom projektledningen är ju synnerligen trivialt.

  Komrev fortsätter:”Vi bedömer att kommunen haft tillräcklig intern kontroll. Detta grundar vi på följande. Kommunens kompetens avgränsas till att skapa förutsättningar för Fanerduns etablering. De affärsmässiga bedömningarna har överlåtits till andra aktörer och kommunen har inom ramen för sina möjligheter levererat stöd till etableringen”.
   
  Om denna ram för kommunens möjligheter även omslöt aktiv marknadsföring för projektet betald med kommunala medel berör inte Komrev. Faktum är att kommunen bedrev sådan marknadsföringsverksamhet under en tid.

  Komrev skriver vidare:”Vi konstaterar att i kommunens dokumentation om projektet har kommunen försökt få information från Fanerdun”.
  Vilka kommunens åtgärder blev när denna information tydligen uteblev lämnar Komrev utan kommentar. Kanske därför att projektledningen ingenting gjorde, man lät tiden gå. Inte en enda minnesanteckning finns om detta.
   
  Att konstatera att internkontrollen varit tillräcklig när Komrev samtidigt anmärker på projektledningens organisation och kompetens samt på stora brister i dokumentation och avrapportering synes vara rätt magstarkt.
  Man skriver på sidan 10. ”Under hand har det i dokumentationen beskrivits vem som ansvarar för olika frågor i projektet och när olika uppdrag skall vara genomförda. Det går inte att i minnesanteckningarna följa hur de olika uppdragen/frågorna utvecklas”.

  Projektledningen kan ej heller ange hur stor personalinsatsen har varit från kommunens sida. Kan detta sammantaget verkligen vara ett tecken på tillräcklig intern kontroll?

  Komrev berör projektledningens riskanalyser och konstaterar att inga riskanalyser gjordes. Man skriver:”Av minnesanteckningarna framgår att frågor av riskkaraktär har varit uppe till behandling i projektgruppen fram till och med november 2006. Det finns inte i dokumentationen/minnesanteckningarna från projektgruppen svar på frågor som väckts”.

  Komrev avslutar sin rapport med följande: ”Vi har noterat att man i projektet inte använt någon utvecklad metod för projektstyrning. Ett projekt är en organisationsform som kräver en särskild organisation, planering och uppföljning. Här har kommunen, enligt vår mening, ett behov av att utveckla och förbättra sina projektstyrningsmetoder. I detta bör ingå att ta fram en metod för att kunna redovisa kostnader i nedlagt tid i projekt som har stor påverkan på kommunens organisation.

  Projektorganisationen som beslutades av Kommunstyrelsen implementerades inte enligt beslut och man formulerade heller inga avstämningstidpunkter eller milstolpar under projektets gång. Över tiden upphörde projektorganisationen utan att något beslut fattades av kommunstyrelsen. När projektaktiviteten avtog skedde detsamma med rapporteringen från projektet. Detta kanske inte stod i relation till hur riskerna för projektet utvecklades”.

  En kraftig salva men Komrev ”bedömer” ändå att allt har skett ändamålsenligt. Märkligt?

  Hur Barbro Molinder ordförande för Kalmar kommuns revisorer kan ta emot denna revisionsrapport utan att kraftfullt agera är för mej en gåta.

  Svaret kanske är att eftersom flertalet kommunpolitiker har haft fingrarna i denna syltburk kommer ingen inom kommunorganisationen att lyfta ett finger för att klarlägga vad som egentligen har hänt inom Fanerdunprojektet. Långt mindre ta ansvar för vad som hänt.
  Vänligen
  Bjarne Ritzén

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   Som jag svarade på ditt förra inlägg som komer kommunens svar på nästa KS.
   Där komemr du att kunna läsa om tydligare projektorganisation.

   Malin

 10. Bjarne Ritzén Says:

  Malin
  När kan man läsa kommunens svar på revisionsrapporten?

  Ansar Du att de brister i projektledningen som framkommit motiverar bedömningen att allt skett ändamålsenligt?
  Bjarne

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   Kommunens svar kommer på nästa KS som är den 7 september.
   När vi harde revisionrapporten på KS så kritiserade vi från Alliansen den till vissa delar.
   Bl a att man inte haft en väl riggad projektorgansiation och att man inte har räknat på arbetande timmar.
   Nu får vi inte glömma att projektet drogs igång snabbt. Men nu måste vi lära av detta.
   Malin

 11. Bjarne Ritzén Says:

  Malin
  Du skriver:”Men nu måste vi lära av detta”.

  Min bestämda uppfattning är att kommunalråd sitter inte för att ”lära av detta”.

  Vidare:”Nu får vi inte glömma att projektet drogs igång snabbt”.

  Detta är naturligtvis ingen ursäkt för det totala misslyckande som kommunledningen åstadkom. Kommunalstyrelsen visade helt enkelt att man var oförmögen att hantera situtionen.

  Kommunalråd skall inte sitta för att lär utan för att ge. Kan man inte det bör man ta det politiska ansvaret för detta.
  Vänligen

  • malinpetersson Says:

   Hej!
   Visst ska vi politiker kunna, men när något går snett så tycker jag att det är bra att man lär sig på misstag som gjorts för att slippa upprepa dem.
   Malin

 12. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin.
  Du skriver:”När det gäller kommunal borgen så har frågan diskuterats ordentligt inom moderaterna”.

  Din kommentar avser borgen till Arenaprojektet som jag förstår.

  Är Moderaterna i Kalmar medvetna om att kommunen nu sitter som ensam part mot Arenabolaget/KFF vars enda säkerhet är ett löfte om att slanta in 30 mkr i projektet samt en okontrollerbar kalkyl om biljettintäkter i framtiden.
  Som avtalsförslaget är skrivet kommer kommunen att bli deläga till Arenan (ca 30%) om Arenabolaget inte kan fullfölja betalningarna och borgensåtagandet löses ut.
  Hur ser Moderaterna på möjligheten att borgensåtagandet löses ut samtidigt som Arenabolaget fortsätter att gå dåligt = inte kan betala lånekostnaderna. Hur kommer Moderaterna att hantera situationen med kommunen som 30% delägare i Arenan?
  Kommer Moderaterna att låta Arenan gå omkull eller kommer Moderaterna att medverka till att kommunen skjuter till ytterligare medel mot en ökat ägarandel i projektet?

  Eftersom Moderaterna tydligen ordentligt har diskuterat borgensåtagandet borde denna möjliga utveckling ha analyserats.
  Vänligen

 13. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin Petersson (M)
  Jag uppfattar det så att Moderaterna i Kalmar inte sitter inne med någon idé om hur Arenamålet skall hanteras om det börjar gå ekonomiskt dåligt för projektet. Det innebär enligt min bedömninga att den genomgång som Du säger att Moderaterna gjorde av borgensåtagandet inte var så värst djuplodande eller insiktsfull. Istället sätter Moderaterna sig ned och hoppas på det bästa, precis som med Salve och Fanerdun.

  Nu är det väl så att när kommunalråd börjar sitta och hoppas på att det skall gå bra borde nog dessa kommunalråd se till att man slipper göra fler misstag för att lära av.
  Vänligen
  Bjarne R

 14. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin!
  Anser Du eller anser Du inte att det finns stor risk att kommunen i slutändan står som huvudägare och ensamt ekonomiskt ansvarig för arenaprojektet.
  Vänligen

 15. Bjarne Ritzén Says:

  Bra!
  Det lägger vi på minnet.
  Vänligen

 16. Bjarne Ritzén Says:

  Bästa Malin.
  Med tanke på kommande fullmäktigesammanträde vill jag be Dig läsa igenom och gärna kommenter nedanstående analys som jag sänt till JPs blogg.
  Vänligen
  Bjarne R

   
  Bäste Johan Persson Du skriver:”Öhrlings slår fast att kommunen sammanfattningsvis agerat korrekt”.
  Nu är det faktiskt så att det är fortfarande Komrev som gjorde revisionen.

  I deras rapport står:
  ”Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt. ” så lyder nämligen revisionsbolaget Komrevs sammanfattning av sin revision av det kommunala deltagandet i Fanerdunprojektet.

  Man slår inte fast någonting, man gör en bedömning.
  Ingenting av vad som framgår av rapportens detaljkommentarer styrker dock uppfattningen om ändamålsenligt handlande från kommunens sida.
  Den springande punkten är brasklappen ”som varit möjligt”.
  Revisionsrapporten utgår nämligen ifrån att det kommunens projektledning gjort varit det enda som var möjligt att göra. Att detta är en grov förvanskning av verkligheten framgår om man noga studerar rapporten. (KS2009/00148)

  Här följer några exempel. Rapporten berör att Kommunstyrelsen organiserade en projektledning vid starten 2006. Man skriver:”Visserligen kan vi (Komrev) se att den beslutade organisationen inte överensstämde med hur verksamheten organiserades i verkligheten, men vi kan i projektets dokumentation se att ansvarsfördelning och ledning av arbetet hanterades i organisationen”.
  Två saker är här märkliga.
   
  För det första existerar ingen dokumentation i juridisk mening av projektledningens arbete. Från de ca 30 sammanträden som man ”tror” att man höll finns inte ett enda justerat protokoll, ja faktiskt inget protokoll över huvud taget. Den ”dokumentation” som Komrev åberopar består av ”under hand gjorda minnesanteckningar”. Vilka som gjort dessa minnesanteckningar kan Komrev inte visa. Därmed torde det juridiska värdet av den dokumentationen vara lika med noll och dess värde för revisionsarbetet ytterst tveksamt.
   
  Komrev skriver vidare: ”men vi kan i projektets dokumentation se att ansvarsfördelning och ledning av arbetet hanterades i organisationen”.
  Hur Komrev kan komma fram till detta utan justerade protokoll är i och för sig märkligt. Å andra sidan är ju konstaterandet utan värde eftersom det är ju HUR ansvarsfördelningen och ledning av arbetet hanterades i organisationen som var föremål för revision. Att som nu Komrev gör konstatera att det troligtvis förekommit denna typ av arbete inom projektledningen är ju synnerligen trivialt.

  Komrev fortsätter:”Vi bedömer att kommunen haft tillräcklig intern kontroll”
   
  Att bedöma att internkontrollen varit tillräcklig när Komrev samtidigt anmärker på projektledningens organisation och kompetens samt på stora brister i dokumentation och avrapportering synes vara rätt magstarkt.
  Man skriver på sidan 10. ”Under hand har det i dokumentationen beskrivits vem som ansvarar för olika frågor i projektet och när olika uppdrag skall vara genomförda. Det går inte att i minnesanteckningarna följa hur de olika uppdragen/frågorna utvecklas”.
  Projektledningen kan ej heller ange hur stor personalinsatsen har varit från kommunens sida.
  Kan detta sammantaget verkligen vara ett tecken på tillräcklig intern kontroll?

  Komrev berör projektledningens riskanalyser och konstaterar att inga riskanalyser gjordes. Man skriver:”Av minnesanteckningarna framgår att frågor av riskkaraktär har varit uppe till behandling i projektgruppen fram till och med november 2006. Det finns inte i dokumentationen/minnesanteckningarna från projektgruppen svar på frågor som väckts”.

  Komrev avslutar sin rapport med följande:
  ”Vi har noterat att man i projektet inte använt någon utvecklad metod för projektstyrning. Projektorganisationen som beslutades av Kommunstyrelsen implementerades inte enligt beslut och man formulerade heller inga avstämningstidpunkter eller milstolpar under projektets gång. Över tiden upphörde projektorganisationen utan att något beslut fattades av kommunstyrelsen. När projektaktiviteten avtog skedde detsamma med rapporteringen från projektet. Detta kanske inte stod i relation till hur riskerna för projektet utvecklades”.

  En kraftig salva men Komrev ”bedömer” ändå att allt har skett ändamålsenligt. Märkligt och i realiteten en fullständigt ologisk slutsats?

  Jag kan bara konstatera att när kommunledningen av olika anledningar underlåter att skapa en fungerande projektledning och samtidigt underlåter att se till att beslutad projektledningsorganisation inrättas ta´s det som ursäkt för att man inte lyckas styra och kontrollera projektet i något avseende. Man har:” skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt”.
  Att kommunledningen av okunnighet helt har misslyckats med att skapa en fungerande projektledning och därmed möjligheter för styrning och ledning är tydligen något som Komrev köper och skattebetalarna får bära kostnaden för.

  ”Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt. ” skriver Komrev i sin rapport men man kan inte på en enda punkt i rapporten visa att denna bedömning är logiskt grundad.

  Hur Barbro Molinder ordförande för Kalmar kommuns revisorer kan ta emot denna revisionsrapport utan att kraftfullt agera är för mej en gåta.
  Svaret kanske är att eftersom flertalet kommunpolitiker har haft fingrarna i denna syltburk kommer ingen inom kommunorganisationen att lyfta ett finger för att klarlägga vad som egentligen har hänt inom Fanerdunprojektet. Långt mindre ta ansvar för vad som hänt.

  Bjarne Ritzén

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: