Archive for juni, 2009

Alla ställer upp när det krisar!

juni 27, 2009

I går var jag i Påryd för att uppdatera mig kring läget om skogsbranden. Med mig hade jag förvaltningschefen för kommundelsnämnden. Vi fick en dragning av ledningsstaben. Som lekman inser man ganska snabbt vilket enormt arbete som utförs på plats. Samarbetet över kommungränserna fungerade utmärkt. I ledningen fanns även en person från Nybro, eftersom Nybro kommun också är drabbat.

Samtidigt som vi skulle ut till brandplatserna så skulle maten köras ut till alla tappra branmän/kvinnor. Maten kommer från Björkhaga. Från början var det meningen att all mat skulle köras från Kalmar, men chefen på Björkhaga ställde genast upp med kapacitet i deras kök och lagar nu mat till 60 personer extra.  Snyggt jobbat!

Vi hjälpte till med att köra ut mat till hungriga branmän/kvinnor. Det är ett tacksamt jobb. Alla blir så glada när man kommer. Inte så konstigt när man på plats ser hur de sliter. Det är ingen vacker syn som möter en. Det ryker och pyr överallt. Men läget var under kontroll.

Vi mötte brandmän/kvinnor från flera olika brandkårer och alla slet tillsammans. När det krisar ställer alla upp!

Malin

Annonser

Så var budgetdebatten över. . . . .

juni 16, 2009

. . . . och man kan konstatera att majoriteten inte var beredd att lyssna på oss i Alliansen speciellt mycket.

Vi är glada för att de biföll arbetet med Barnahus – en metod att möta barn som blivit utsatta på olika sätt. De biföll också att vi ska utveckla ett belöningssystem för personal som har olika förbättringsförslag, men se var det stopp.

Majoriteten röstade emot att vi ska arbeta för att sänka kostnaderna och skatten i kommunen, att vi ska förbättra elevhälsateamen, att vi ska ha nolltolerans mot mobbing i skolan, att vi ska införa hemrehabilitering i hela kommunen, att vi ska vidareutvecka e-förvaltning, att vi ska satsa på ungdomsmottagningen, att vi ska införa vårdnadsbidrag, att vi ska publicera alla resultat från Öppna Jämförelser på hemsidan m.m m.m m.m m.m

Att majoriteten säger nej till våra satsningar som kostar pengar det kan jag förstå, de prioriterar 20 detaljplaner före våra prioriteringar på människorna, men att de säger nej till nolltolerans mot mobbing, att vi ska vara öppna med kommunens resultat och att vi ska jobba med att sänka kostnaderna och skatten i kommuen, det kan jag inte förstå.

Jag ställde flera raka frågor till majoriteten om deras budget – men fick inget svar. Det gällde bl a deras mål om medborgarnas inflytande. Vi ligger lågt i olika mätningar och majoriteten kunde inte svara på hur vi ska jobba med detta. Svagt!

Malin

Kalmar – en kommun för alla åldrar!

juni 8, 2009

Vi i Alliansen la förra veckan fram vårt budgetförslag för 2010. Den som vill kan säga att det inte skiljer så mycket från majoritetens, men jag menar att det i dessa tuffa ekonomiska tider är ännu viktigare hur man prioriterar det ekonomiska utrymme som finns. Här gör Alliansen skillnad!

Alliansen gör viktiga satsningar för alla åldrar. Det första handlar om vårdnadsbidrag till barn mellan 1 – 2 år. Vi vill ge föräldrar denna möjlighet även i Kalmar kommun.

Vi gör en satsning på elevhälsan i skolan. Vi vet att fler barn mår dåligt idag, av olika anledningar. Det görs ett bra jobb idag, men med ökade resurser kan det bli ännu bättre.

Ungdomsmottagningen har länge saknat resurser som barnmorska och sjuksköterska. Landstinget och Gymnasieförbundet har lovat att ta sin del – bara kommunen tar sin. För att detta ska bli verklighet lägger vi in pengar till detta i budgeten.

I norra Kalmar pågår ett arbete med rehabilitering i hemmet. Arbetet har redan efter två månader visat på goda resultat, både för den enskilde och ekonomiskt. Vi tycker att det är ojämlikt att detta bara ska gälla i norra delarna och lägger därför in 9 mkr för att detta arbetssätt ska finnas i hela kommunen.

Alliansen finansierar detta fullt ut och har ett bättre resultat än majoriteten på ca 11 mkr.

Som jag skrev i början – när det är tuffa ekonomiska tider, då gäller det att prioritera rätt, Alliansen prioriterar människorna!

Malin

PS Vill du läsa hela budgetförslaget? Kolla moderaternas hemsida moderat.se under Kalmar län DS

Kö till valurnorna?

juni 1, 2009

När jag kom till jobbet idag så ringlade sig kön lång utanför kommunhuset. Jag blev gensast glad och utgick ifrån att alla skulle rösta, men så var inte fallet. Aktiv Fritid släppte biljetter till Svensson, Svensson.

Jag önskar att vi Kalmarbor är lika aktiva i röstandet i EU-valet som att köpa biljetter till Svensson, Svensson – det ena behöver ju inte utesluta det andra. Nu är det bara en vecka kvar. Använd Din rösträtt!

Malin