Archive for maj, 2009

Respektlöst var ordet!

maj 24, 2009

På senaste arbetsutskottet till kommunstyrelsen la majoriteten fram ett förslag om stöd till unga arbetslösa. Bland annat innehöll det ”Bryt-praktik” där 60 ungdomar från gymnasiets år 1 skulle få möjlighet att praktisera på gata/park och omsorgen. Majoriteten ville gå till beslut direkt. Vi i alliansen hade fått förslaget under pågående möte, vi ville läsa in oss och istället ta beslut på kommunstrelsen nu på tisdag. Birgitta Elfström (S) tyckte att det var OK. Döm om min förvåning när jag nu läser i KalmarPosten att man från kommunen erbjuder ”Bryt-praktik” innan några beslut är fattade. Majoriteten visar här en otroligt respektlöshet mot demokratin!

Malin

Annonser

Nya pengar till kommuner och landsting

maj 14, 2009

I morgon beslutar Sveriges kommuner och landsting (SKL) att betala tillbaka en del av medlemsavgiften till alla kommuner och landsting.  Det är mer än välkommet!

För Kalmar kommuns del handlar det om ca 3,5 miljon kronor och de kommer redan under 2009. Tack för det SKL!

Malin

JO-anmälan på Överförmyndarnämnden

maj 13, 2009

När man som mest behöver hjälp, när man av olika anledningar inte klarar sig själv, då måste man kunna lita på kommunen.  Det ska vara rättsäkert och tryggt.  Man ska bli väl omhändetagen och väl bemött. När jag läser dagens tidning angående JO-anmälan på Överförmyndarnämnden blir jag både ledsen och bedrövad. Jag får en känsla av att personer ska anpassa sig till ett system. För mig ska det vara tvärt om – system ska anpassas efter de personer som behöver hjälp.

Jag har förståelse för att det är mycket att göra och att det kan vara stressigt, men det får aldrig gå ut över hanteringen av de personer som berörs av nämndens arbete. 

Malin

Glöm inte att rösta!

maj 12, 2009

I dagens lokalnyheter konstateras att det är få kommuner i Kalmar län som satsar på information kring EU-valet, undantaget var Kalmar kommun. Kommunen har utbildat EU-ambassadörer som ska på ett neutralt sätt informera om varför man ska rösta mellan den 20 maj – 7 juni. Det är ju så att kommunerna påverkas av det som beslutas i EU.  EU är inte långt borta, EU finns nära oss, dagligen.

Därför är det viktigt att rösta. Det är inte konstigare än att det är samma politik som förs från partierna i Sverige som i EU. För oss moderater är jobbfrågan viktigt i Sverige och också i Europa. Miljöfrågan står högt på agendan på båda arenorna. Samma gäller brottsbekämpningen.

För mig är valet enkelt – jag hoppas att vi blir många som röstar på moderaterna i EU-valet!

Malin

Till slut lyssnade man på föräldrarna!

maj 12, 2009

Idag kan vi läsa i media om ändrat beslut kring 6 – 9 skolor i Kalmar kommun. Alla som följt med i debatten kan nog konstatera att föräldrarna från ytterskolorna redan i tidigt skede var tydliga med sin vilja. De var inte beredda att släppa iväg barnen redan i år 6, av olika anledningar.

Hade majoriteten lyssnat med båda öronen så hade detta besked, som kom igår, kunnat lämnats mycket tidiagre.

Jag tycker att det är bra att man till slut lyssnade på föräldrarna. Det har varit aktiva föräldrar med kreativa lösningar – inget gnäll – som jag har mött i olika sammanhang.

Malin

Kalmar – Universitetsstaden

maj 7, 2009

Idag har jag fått vara med om att skriva under avsiktsförklaringen för Linnéuniversitetet. Det känns väldigt stort och viktigt för Kalmar kommun och för regionen. I och med avsiktsförklaringen så ska nu en styrgrupp arbeta fram 3 – 4 olika förslag på placering av det nya Universitetet. I dag finns Högskolan på 5 platser och meningen är att vi ska ha ett mer samlat uniersitet.

Detta är en fråga som berör många medborgare – det är bara att läsa insändar- och debattsidorna så mäker man det. Det är bra! När nu Universitetet ska hitta sin plats i staden så kommer det att sätta sin prägel för en långt tid framöver. Det är viktigt att det blir bra för studenter, lärare, forskare, näringslivet, alla som bor och besöker Kalmar och inte minst stärker Kalmars varumärke.

Jag ser fram emot ett spännande arbete med många intressanta diskussioner.

Malin

EU-satsning för lärarna

maj 6, 2009

Lärarsatsningen, som kommer att pågå under fyra år, sker i ett samarbete mellan regeringen, EU-kommissionen och Europa-parlamentet. Den gemensamma lärarsatsningen innebär att ett stort antal samhällskunskapslärare, minst en från varje gymnasieskola i Sverige, ska ha deltagit vid de utbildningar som hålls runt om i landet under 2009. EU-minister Cecilia Malmström medverkar vid det första utbildningstillfället.

Naturligtvis har skolan en viktig roll att fylla för att öka intresset  och höja kunskapsnivån kring EU-frågor. 2009 är något av ett ”EU-superår” med valet till Europaparlamentet den 7 juni och Sverige som EU-ordförande. Det är därför extra glädjande att lärarna erbjuds möjligheten att fördjupa och bredda sina EU-kunskaper. 

Malin