Archive for april, 2009

Unga med funktionshinder slipper sjuklön

april 23, 2009

Alliansregeringen fortsätter med sin jobbpolitik. I dag tar regeringen beslut om en lagrådsremiss med förslag som innebär att arbetsgivare som anställer unga som tidigare haft aktivitetsersättning slipper betala sjuklön under ett år. Det här är ett viktigt beslut som förhoppningsvis kommer att underlätta för unga med aktivitetsersättning att komma i arbete. Det finns stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster med att få fler i arbete. Det gäller framförallt alla unga som står på tröskeln till  vuxenlivet.  Förslaget lämnas till Lagrådet fredagen den 24 april och innebär att det träder i kraft den 1 januari 2010.

Malin

Annonser

Ny ordförande i Kumulus

april 21, 2009

Idag avgår jag som ordförande i föreningen Kumulus. Ny ordförande förväntas bli Kajsa Hedin (M), Kalmar. Föreningen har årsmöte kl. 15.00 i Oskarshamn.

Det har varit en spännande tid i Kumulus, men min tid räcker inte till. Vi har byggt upp ett system där unga i Kalmar län får möjlighet att åka utomlands på ett volontär år och där unga från andra länder kan komma till oss.  De volontärer vi tagit emot i länet har gett många organisationer nyttig erfarenhet. Unga på fritidsgårdar har fått möjlighet att möta unga från bl a Frankrike, Grekland och Tyskland.

Malin

Spännande äldreomsorg!

april 20, 2009

Jag har inte bloggat på ett bra tag. Först var det påsk och jag försöte ta lite ledigt med familjen. Efter det var jag i SKottland på studieresa med Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det var en spännande och innhållsrik resa.

Vi tittade på hur Skottland organiserar sin äldreomsorg. De har gjort en resa där de gått från att ha ett system där de äldre fick anpassa sig till att nu ha en verktygslåda där alla möjligheter till att anpassa omsorgen efter den äldres behov finns. Fantastiskt!

De är väldigt duktiga på att använda teknik ihop med oss människor. Vi besökte ett hem där man använde tekniken på ett smart sätt. Vi träffade äldre personer som berättade om deras upplevelser. (Ja, deras engelska var svår att förstå) Jag pratade med en äldre kvinnan som var väldigt nöjd med att kunna bo kvar i sitt hem och känna sig trygg. Om det ringde på dörren så kom en bild upp på TV-skärmen på den som stod utanför dörren. Ville hon släppa in personen så tryckte hon på en knapp på sin fjärrkontroll, ville hon inte så fick det vara. Om man behövde fuktdetektor kunde man få det. Detta är bra för att förhindra fallolyckor. Appråpå fallolyckor så kunde man ha en givare i midjan som singnalerade om någon trillat.

För oss svenskar som var där var detta besök väldigt givande. Vi håller nu på att diskutera seniorboende och trygghetsboende i Sverige, detta besök gav oss nya tankar inför dessa boende.

Malin

Alliansen satsar på välfärden

april 7, 2009

Alliansens partiledare presenterar idag extra satsningar till kommun och landsting för åren 2010-2012. Vi välkomnar satsningarna som är riktade till välfärdens kärna. Genom att regeringen agerar ansvarsfullt stärks nu möjligheterna för kommunerna i vårt län och Kalmar läns landsting att kunna möta lågkonjunkturen på ett bra sätt. För 2010 förstärks kommun och landstingssektorn med 7 miljarder och för kommande åren med 5 miljarder, sammantaget satsas 17 miljarder. Som moderata företrädare för vår kommun välkomnar jag regeringens satsningar.

Alliansregeringen visar ansvar och ledarskap i en tid av lågkonjunktur och kris. Trots ekonomiskt besvärliga tider fortsätter regeringen att satsa på välfärdens kärna. Dagens besked om att förstärka statsbidragen med 7 miljarder för 2010 betyder mycket för kommunerna och landstinget i vårt län. Sedan alliansen bildade regering har kommun och landstingssektorn förstärkts med 27.6 miljarder. Det visar med tydlighet att regeringen prioriterar skolan, omsorgen och sjukvården

Nu är det upp till oss på den lokala nivån att se till att pengarna används på bästa sätt.  För Kalmar kommuns del handlar det om 33 miljoner 2010 och ytterligare 23 miljoner 2011 och 2011, dvs 79 miljoner extra under tre år.  Lågkonjunkturen ska övervinnas och sedan gäller det att ha en ansvarsfull ekonomisk politik i kommunen när vi är tillbaka i högkonjunktur.

Malin

Politiker löner vs Politiska organsiationen

april 1, 2009

Vänsterpartisten Bertil Dahl vill att politikerlönerna ska frysas i år. Det kan man ju tänka sig eftersom vi har det ekonomiska läge vi har. Besparingen ska ge ungefär 450.000 kronor.

Jag hoppas att samme Bertil Dahl nu är beredd att ta upp en seriös diskussion om kommunens politiska överbyggnad – den som bl a han är pappa till. I början på 90-talet hade vi 3 kommunalråd i Kalmar, det var fyra partier som styrde kommunen då. När s + v + mp vann valet 1994 och fördjupade sitt samarbete så tyckte det inte att de politiska plasterna ”räckte till” utan utökade antalet kommunalråd till 7 och de införde 2:e vice ordförande i en del nämnder.

Kalmar kommun behöver inte ha 7 kommunalråd. Om vi minskar antalet kommunalråd hamnar besparingen på miljoner kronor istället. Jämför det med Bertil Dahls förslag på att spara 450.000 kr.

Malin