Archive for mars, 2009

Förbifart Riknkabyholm

mars 27, 2009

Idag släpptes den preliminära listan över framtida satsningar inom infrastrukturen. För oss i Kalmar så var det glädjande att se att förbifart Rinkabyholm finns med. Det känns skönt att allt slit under ett flertal år gett effekt. Detta gör så mycket annat möjligt.

Kommunen har ställt upp med att ta över den nuvarande E22, dvs genomfarten i Rinkabyholm. Detta gör nu att Rinkabyholm inte behöver delas av en Europaväg. Det är bra.

Rinkabyholm är ett attraktivt samhälle dit många vill flytta. När nu vägen läggs om så finns det möjlighet att flera kan bygga och bo i östra Rinkabyholm. Det ger utvecklingsnöjligheter för samhället, tryggar skola affär och annan service.

Malin

Annonser

P-frågan måste lösas!

mars 24, 2009

Det har nog inte undgått någon att parkeringsfrågan på Kvarnholmen varit ett hett samtalsämne den senaste tiden. Handlarna har reagerat över att det nu är färre kunder. De märker en skillnad mot innan när det var fritt på alla parkeringar efter 15.00 på vardagar och fritt hela lördagen.

Man kan säga att kommunens nya parkeringssytem, där alla fria parkeringplatser togs bort, kom helt fel i tiden. Kvarnholmen har fått det dubbelt så tufft än innan – både nytt parkeringssystem och en lågkonjunktur.

Vi måste se över detta – nu!  

Alliansen har diskuterat detta och vi vill se en utvärdering av p-systemet. Vi måste lyssna på handlarna och tillsammans borde vi hitta en lösning som är bättre än den idag. Vi behöver ha tillgängliga parkeringsplatser och vi behöver en bättre skyltning till de stora parkeringarna. Det är bra att det kommer upp skyltar på Hansa City där man välkomnar till Kvarnholmen, men då måste den fortsatta skyltningen till parkeringsplatser vara tydlig.

Malin

Vems är felet??

mars 20, 2009

Om man läser dagens Barometer så kan man lätt tro att det är moderaterna i Kalmar som ligger bakom den finasiella krisen och att det är vi som har ansvaret för Kalmars ekonomi. Så är det inte. När det gäller den fiansiella krisen så kan inte moderaterana i Kalmar beskyllas för den, hur mycket än Birgitta Elfström (S) vill det. Vi kan inte heller skylla på vare sig Fredrik Reinfeldt (M) eller Mona Sahlin (S). Det är andra faktorer som ligger bakom.

Situationen är något märklig i Kalmar när vi i media läser att ordförande i Barn- och Ungdomsnämnden säger att nu går det inte att spara mer och hoppas på pengar från regeringen. Varför måste man spara och vem har tagit de besluten,  kan man undra.

Kalmars svaga ekonomi beror inte enbart på lägre skatteprognos. Sittande majoritet har jobbat på ganska bra själva. Under de 14 år som de regererat tillsammans har de inte lyckats hålla sina egna uppsatta ekonomiska mål. Ett mål innebär att kommunen inte ska använda mer än 98% av sina intäkter. Det är ett klokt mål och meningen med det målet är att man måste spara till investeringar och om det blir sämre tider. Detta mål har man endast klarat under 2 år. Under hälften av åren har kommunen använt mer än 100% av sina intäkter. Det är lätt att skylla på regeringen, men vems är felet?

Malin

Från ett soligt Stockholm

mars 18, 2009

Under två dagar är jag nu i Stockholm på Sverigens kommuner- och landsting (SKL). Under dessa dagar kommer jag att få mycket information kring bl a finanskrisen som vi befinner oss i.

Mitt uppdrag i SKL handlar om primärvården och äldreomsorgen. När det gäller äldreomsorgsfrågor så kommer vi diskutera framtidsfrågor. Hur kan vi locka fler att vilja jobba inom äldreomsorgen? Hur löser vi kompetensfrågan ? Hur ser vi till den äldres behov av värdighet, trygghet och kvalitet i äldreomsorgen?

Det är spännande utmaningar. Fler människor lägger friska år till livet och vi lever allt längre. Behoven skiftar över tiden och vi måste hitta nya och flexibla lösningar.

Malin

Alliansbesök

mars 17, 2009

I går var vi alliansledare i Kalmar på besök hos Delta-Produktion. Det var ett spännade möte som gav inblick i hur man kan lösa olika arbetsuppgifter även om man har lite ont någonstans. Det var en fantastisk arbetsplats med arbetsglädje och kärlek!

I dag åker vi alliansledare till Växjö för att träffa våra kollegor där. Vi kommer att bl a att diskutera hur de jobbar ihop, lära oss om deras organisation och budgetprocess. Växjö är en god förebild för ett gott allianssamarbete! Vi i Kalmar tänker använda oss av godbitar från andra håll och göra det till en modell som passar oss, det tror jag är ett vinnande koncept.

Malin

Schlager & Sifo

mars 15, 2009

Då var årets Svenska del av schlagerfestivalen över. Ett spännande val som svenska folket gjorde. Marlena Ernman har en fantastisk röst som hon kombinerar i opera och schlager.  Nu får vi hoppas att det går bra i Moskva.

Dagens sifosiffror gör också att man blir glad. Regeringen får goda betyg – mitt i krisen. Det känns tryggt.  Nu minskar gapet mellan Alliansen och vänstersidan. Nu gäller det bara att se till att siffrorna fortsätter att gå åt rätt håll så att Alliansen ökar i förhållande till oppositionen – det är på valdagen det gäller.

Malin

Mer vindkraft i Kalmar

mars 10, 2009

Idag har vi i kommunstyrelsens arbetsutskott fått information om den kommande planen för vindkraft i kommunen.

Jag tycker att det är bra att man gör en plan där man bl a tittar på vart i kommunen det finns de bästa förutsättningarna för byggande. Jag ser fram emot många diskussioner med medborgarna där vi måste lyfta de fördelar och problem som finns med fler vindkraftverk. Vi har en regering som tagit sitt ansvar när det gäller klimat- och energifrågan, däri ligger en satsning på vindkraften. Så klart att vi i Kalmar kommun ska ta vår del i det arbetet.

Malin

Fler aktiva unga!

mars 5, 2009

Ungdomsstyrelsen får pengar via Svenska Spel – pengar som ska gå till ungas aktiviteter. Dessa pengar har de svårt att göra av med, så borde det inte få vara.

Frågar man de unga så säger de att de inte vet om att det finns pengar att söka, de som känner till den möjligheten säger att det är svårt. Dessutom tar det tid och risken är att de unga tappat gnistan innan pengarna kommer. Detta måste vi ändra på!

I Kalmar län har vi startat en ideell förening ”Kumulus” som skulle kunna vara en nod för unga att söka pengar för att de unga ska kunna skapa aktiviter. Om vi kunde få del av ungdomsstyrelsens pengar för att sedan garantera att pengarna just går till aktiviteter så har vi nått långt.

Jag är övertygad om att det finns massor av kraft och idéer hos unga i hela Kalmar län. Om allt detta tas tillvara så kommer de unga få en bra ungdomstid. Det är viktigt. Inte minst när dessa unga blir äldre och funderar på att sätta bo med sin familj. Om de själva trivdes som unga någonstans i Kalmar län så är chansen stor att de kommer tillbaka – och det behöver länet!

Malin

Aktiva företagare!

mars 4, 2009

Varje onsdag förmiddag är jag med på företagsbesök i kommunen. Idag var vi på en trafikskola. Jag kan lugnt konstatera att en trafikskola inte ser ut på samma sätt som när jag tog körkort, visst det är 20 år sedan. Då diskuterade vi inte eco-drivning, nu är det en självklarhet och flera företag som har bilar som rullar utbildar sina chaufförer i just eco-drivning.

Kommunen har börjat så smått, men jag hoppas att vi kommer att utbilda all personal som kör bil. Eco-drivning innebär att vi både sparar på miljön och ekonomin samtidigt som arbetsmiljön för föraren blir bättre. Det är bra!

Trafikskolan utvecklas hela tiden och ser nya möjligheter och utmaningar. De har ännu inte märkt av någon kris, tvärtom. Det finns ljusglimtar!

Malin

Mer makt åt de äldre!

mars 3, 2009

För en vecka sedan hade vi diskussion på kommunfullmäktige om valfrihet för äldre. Nu kommer insändarna i tidningarna.  Jag vill ge några reflexioner kring ett par av punkterna i insändare som berör valfrihet och äldreomsorg.

För det första så har inte alliansen föreslagit att all omsorg ska utföras av privata aktörer. Det vi har poängterat är att omsorgstagaren själv ska kunna få bestämma vem som ska vara utförare och att kvalitet är vägledande i det valet. För oss inom borgerligheten är nämligen begreppet kvalitet det som är intressant, inte vem som är utförare. Det kan mycket väl vara så att det offentliga håller högst kvalitet, men monopol har i vår verklighet aldrig gynnat kvalitet, oavsett verksamhetsart.

Då kommer vi in på ägarfrågan som måste besvaras på samma sätt: den är ointressant. Faktiskt är den det. Vi tror inte att omsorgstagaren bryr sig om vem som utför, så länge kvaliteten är god. Där intar vi olika ståndpunkter, för ni anför att politikerna vet bäst.  På frågan om omsorgstagaren ska vara kund eller ägare, så frestar ni väljarna med ägarskap, men vi vet ju båda att det är ett ytterligt passivt ägarskap utan påverkan, för det är politikernas uppgift att bestämma åt omsorgstagaren. Det vill vi inom alliansen ändra på och i september 2010 visar det sig vem som får rätt. Till dess så ser jag fram emot många och givande debatter i detta ämne.

Malin